I går fortalte BT historien om hvem som var de egentlige bakmennene til Carl Fredrik Seim da han i fjor sommer kjøpte Mjellem & Karlsen. Det var Den norske Krigsforsikring for Skib (DNK) som hadde lånt Seim pengene, via selskapet Paleum som konen til Seims partner Tor Arne Uppstrøm eier.

DNK er en gjensidig forsikringsforening for norske rederier, der de bergenske rederiene J. O. Odfjell-gruppen og A. S. J. Ludwig Mowinckels rederi er representert i styret. Ifølge DNK kjente selskapet ikke til at deres fondsforvalter Nordika Asset Management hadde lånt bort nesten 100 millioner kroner til Paleum.

Det tror ikke Trygve Horgen på. DNK og Nordika har nemlig samme daglig leder, og samme adresse.

— De pleier vel å vite hva de bruker pengene til når de har samme adresse. 100 millioner er jo et betydelig beløp de ikke uten videre gir fra seg, sier Horgen.

For øvrig holder også Norges Rederiforbund til på den samme adressen.

Horgen er sikker på at hvis DNK visste hvem som fikk lånet, så visste de også hva pengene skulle brukes til.

— Det var jo opplagt at Seim ville bruke Marineholmen til å bygge boliger. De må ikke komme å fortelle at de ikke visste det, sier han.

— Er du sint på rederne?

— Ikke personlig, men jeg har diskutert med dem som er igjen på verftet og reaksjonen er entydig. De er forbannet over at noen få kapitalister kan fatte beslutninger som får betydning for så mange, ja for et helt samfunn, sier han.

<b>TVILER PÅ REDERNE:</b> - 100 millioner er jo et betydelig beløp de ikke uten videre gir fra seg, sier Trygve Horgen, som tror Den norske Krigsforsikring for Skib må ha visst at de finansierte Carl Fredrik Seims oppkjøp av Mjellem & Karlsen.