ARNE COLLIANDERarne.colliander@bt.no Påtalemyndigheten tror ham ikke, og mener dette er et forsøk på å vri seg unna dommen på 17 års fengsel fra Nordhordland herredsrett i fjor. — Ren obstruksjon, trenering og taktikkeri, sa aktor Walter Wangberg i sitt innledningsforedrag for lagmannsretten om påstanden om at det finnes en annen gjerningsmann enn den dømte i Lindås-saken. I søkelyset - Det er sensasjonelt og meget alvorlig å komme med slike påstander, la Wangberg til.Guttormsen begynte på sin forklaring i går, men kom ikke så langt som til å legge frem sine nye opplysninger.- Det vil skje i dag, opplyser hans forsvarer, advokat Odd Drevland.Navnet på personen Guttormsen peker ut, finnes i politiets etterforskningsdokumenter. Avhørt på ny - For meg som aktor er det komplett uforståelig at tiltalte først nå kommer med dette. I mine øyne svekker det hans troverdighet ytterligere, sa førstestatsadvokat Walter Wangberg videre i sitt innledningsforedrag. Gamblet på frifinnelse Først 11. mai i år fikk politiet navnet på vedkommende Guttormsen mener stod bak likvideringen av Yngve Elvik ved Gjervik på Lindås 21. juni 1999. Politiet har foretatt nye avhør av vedkommende, som skal ha beskrevet drapspåstanden som helt ubegrunnet.Førstestatsadvokaten sa ellers at forsvarer Odd Drevland burde vurdere å begjære ankesaken utsatt dersom han ønsket at politiet skulle iverksette enomfattende etterforskning. Drevland ønsket ingen utsettelse.Drevland sier at det er flere årsaker til at Truls Guttormsen først nå kommer med en annen drapsmann enn seg selv - Sitter langt inne - Han gamblet nok på å bli sjekket ut av saken på et tidlig stadium, og i neste omgang på frifinnelse i herredsretten. I tillegg var hans tillit til drapsetterforskerne sterkt svekket, sier den drapsdømtes forsvarer.Odd Drevland viser videre til at Guttormsen kommer fra et miljø der tysting blir sett på som svært alvorlig.- Den nye forklaringen sitter derfor langt inne hos ham. Det har vært en lang og tung prosess. Men nå ser han ingen annen utvei, poengterer Drevland overfor Bergens Tidende. Førstestatsadvokat Walter Wangberg mener forklaringen Guttormsen nå gir, er hans femte versjon.- Det er ikke korrekt, men det stemmer at han tidligere, av ovennevnte årsaker, har holdt tilbake opplysninger, innrømmer Drevland.Det er satt av seks uker til ankesaken. 90 vitner er stevnet.

fakta/Lindås-drapet * 21. juni 1999 ble datakonsulent Yngve Elvik (38) fra Åsane funnet skutt i Gjervik i Lindås. * To menn, 34 og 35 år gamle, satt lenge varetektsfengslet, siktet for drap eller medvirkning. De to eide et firma sammen.* Riksadvokaten valgte å tiltale kun 34-åringen. Han ble dømt til 17 års fengsel for overlagt drap, 30. juni i fjor. Saken er anket og startet i Gulating lagmannsrett i går.