Kjæresteparet Mariel Skjeldal (19) og Kim Even Dale (19) er midt i målgruppen og superskeptiske til forslaget. Begge har gått på heroin i tre år og er fast bestemt på å komme seg ut av misbruket. Men de er enige om at metadon ikke er veien å gå, verken for dem selv eller for andre unge i samme situasjon.

— Dumt forslag

I går reiste de to bergensungdommene til Oslo for avrusning. Etter det skal de på rehabilitering. Begge har forsøkt å bli rusfrie tidligere, men har sprukket. Denne gangen er de optimistiske og sikre på at det skal gå bra.

Helsedirektoratets utspill har de liten tro på.

  • Dette er bare dumt, og vil virke mot sin hensikt, mener Mariel.

— For det som kommer til å skje når du gir denne type stoff til så unge mennesker, er at man på en måte mister sjansen til å bli rusfri. I stedet blir man kanskje henvist til å bruke metadon resten av livet. Det kan ikke være noen god løsning for noen. I virkeligheten er det jo bare å bytte fra et stoff til et annet, sier Mariel.

Blir salgsvare

Hun får støtte av Kim Even. Han er i tillegg redd for at metadon kan bli en salgsvare for narkomane.

Begge er overbevist om at de lettere kan komme ut av misbruket uten bruk av narkosubsitutter.

  • Ordningen kan muligens fungere for folk som har gått på heroin i svært mange år og som er sterkt nedkjørte. For folk som oss, som ikke har en så lang historie med rusmisbruk bak oss, vil det beste være å få hjelp til å kutte helt ut. Ellers vil vi bare bli sittende fast i en eller annen form for avhengighet, sier de.

En arbeidsgruppe i Helse- og omsorgsdepartementet har den siste tiden arbeidet med en omlegging av ordningen med legemiddelassistert rehabilitering av rusmisbrukere (LAR). Ett av spørsmålene det arbeides med, og som nå blir sendt ut på høring, er spørsmålet om å fjerne aldersgrensen på 25 år for bruk av metadon.

Skaper tapere

Karen Lise Følling er daglig leder for LAR-Nett Norge, landets største brukerorganisasjon for tidligere rusavhengige. Hun mener man skal tenke seg svært godt om før aldersgrensen for metadonbehandling fjernes.

  • Det som bekymrer meg, er at ordningen lett kan komme til å skape en gruppe av svært unge tapere som blir gående på «evig» metadon i stedet for å få muligheten til å fjerne seg helt fra rusmiljøet, sier hun.

I helt ekstreme tilfeller, for eksempel unge som ble misbrukere helt ned i 13-årsalderen, tror hun metadon eller andre heroinerstatninger kan være eneste utvei. også for ungdom under 25 år.

  • Men uansett må slike tilfeller vurderes svært nøye, og det er helt avgjørende at rehabiliteringsmulighetene er på plass. Og det krever penger og en form for tilrettelegging som ikke er på plass i dag. Å satse på metadon som et universalmiddel for de helt unge, kan fort gjøre mer skade enn nytte, mener hun.

Mange i kø

Megafonredaktør Thomas Anthun Nielsen kjenner rusmiljøet i Bergen bedre enn de fleste andre.

  • Jeg vet at mange ønsker seg tilgang til metadon, også i gruppen under 25 år som har vært på kjøret lenge og som ikke ser noen annen løsning. Hvis man velger å fjerne aldersgrensen, er det aller viktigste å ikke glemme hva R-en i LAR står for, nemlig rehabilitering, sier han.

Hva synes du om forslaget?