• Jondalstunnelen ødelegger trafikkgrunnlaget for Hardangerbroen, sier Miljøvernforbundets Per Nordø.

Nordø peker på at reisetiden fra Odda til Bergen reduseres i det øyeblikket trafikantene kan kjøre via Folgefonntunnelen og Jondalstunnelen til Jondal for deretter å ta fergen over Hardangerfjorden.

— Kjørelengden mellom Odda og Bergen er 75 kilometer kortere via Jondal enn den er via en fremtidig Hardangerbro. Blir Jondalstunnelen bygget, taper Hardangerbroen fjerntrafikken fra Sørfjorden og Haukeli. Og den utgjør nesten en tredjedel av den trafikken man har beregnet skal gå over Hardangerbroen, sier Nordø.

Det river vekk inntektsgrunnlaget for den bompengefinansierte broen.

— Dette har aldri kommet skikkelig frem i de utredninger som er laget, sier Nordø.

Han har merket seg at brotilhengere og tunneltilhengere nå oppfordres til å slutte fred. Den freden har han ingen tro på. Aud Opheim Lygre fra organisasjonen «Hardangerbru med betre vegar» uttalte til Bergens Tidende i går at de aldri har sagt noe stygt om Jondalstunnelen.

— Dette er tull. Kjellaug Holm, høyrepolitiker fra Ullensvang og aktiv i organisasjonen, uttalte 5. mars 1997 til Haugesunds Avis: «Jondalstunnelen er farleg. Den kan bli ein trussel for store delar av Hardanger og må aldri bli bygd».

Nordø mener dette viser realitetene i saken. De to prosjektene konkurrerer ikke bare om statlige midler. Det ene prosjektet river grunnen vekk under det andre.

— Denne tunnelen er det beste rassikringsprosjektet i Hardanger. Da kan folk i Odda kjøre 18 kilometer i gode tunneler og slippe den meget dårlige og ekstremt rasutsatte veien på østsiden av Sørfjorden de ville måtte bruke dersom Hardangerbrua blir bygget.