Michael B. Hageberg, som er amanuensis i økonomisk geografi ved Norges Handelshøyskole, har lenge spådd en dyster fremtid for bybanen.

— Et somletog som ingen vil ta, har han latt sette på trykk i BT.

— Jeg er fremdeles like skeptisk til bybanen, men jeg kan ikke se at det vil gå stort bedre med NSBs flytog, slik det er skissert i BT i går. Er det overhodet økonomi i denne løsningen? Og vil NSB ta driften av flytoget på sin egen kappe? undres Hageberg.

Mange spørsmål

Dagens flybuss mellom Flesland og Bergen sentrum/Åsane kjører uten offentlige tilskudd. Den får ikke engang kompensasjon for dieselavgiften, opplyser informasjonssjef Nicolay Leganger i Gaia Trafikk.

Hageberg innrømmer at reisetiden på 20 minutter kanskje kan virke forlokkende.

— Men med så få stasjoner underveis lurer jeg på hvordan flytoget skal kunne samle nok passasjerer. Skal flytoget avløse flybussen? Og må de som i dag tar flybussen fra Åsane stige om i Bergen, med de ulemper det medfører?

— Nei, her er det mange spørsmål, og jeg er skeptisk, sier Michael B. Hageberg.

Næringsrådet venter

Han finner derimot interessant visjonene om å samle godshåndteringen i Dokken.

Det gjør også Bergen Næringsråd, men administrerende direktør Helge Dyrnes ønsker ikke å uttale seg konkret om NSBs planer verken for Dokken eller for flytoget før de har fått den orienteringen som NSB har lovet - men som er blitt utsatt gang på gang.

— Jeg vil gjerne presisere at Bergen Næringsråd ikke kommer til å engasjere seg i noe som kunne komme i konflikt med planene for bybane, sier Helge Dyrnes.

Fylkesordfører Gisle Handeland har følgende sarkastiske kommentar til NSBs flytog:

— Dette er, dessverre, et glimrende eksempel på det vi har sett i det siste, nemlig at staten, ved samferdselsministeren, er opptatt av å kreve samordning lokalt, men at den samme staten ikke klarer å pare beina selv når den engasjerer seg regionalt eller lokalt.

Revisjon av havneplanen

Havnesjef Morten Meibom stiller seg avventende skeptisk til NSBs tanker om å samle all sin godshåndtering i Dokken.

— Havneplanen for Bergen er nå i ferd med å bli realisert i forhold til den godsmengden vi kjenner til. Det godset som NSB tar hånd om på Nygårdstangen og på Minde er ikke regnet med i dette. Dersom NSBs godshåndtering på Minde og Nygårdstangen skal konsentreres på Dokken, så vil det kreve en fullstendig revisjon av havneplanen, sier Morten Meibom til BT.

Fremskrittspartiets Liv Røssland synes derimot planen for Dokken er spennende.

— Og det er jo en drøm å få frigitt arealene på Nygårdstangen og Minde.

— Når det gjelder flytoget, kan det virke som om det er dårlig timet fra NSB. Men det er ikke sikkert. Kanskje NSB har fått nyss om noe som ingen andre vet; at Stortinget ikke vil gi noe til driften av bybanen. Det kan godt hende at dette tidspunktet er nøye vurdert av NSB, sier Liv Røssland.