• Med det materialet vi har, finner vi ingen grunn til å tro at det et rovdyr som har skadet kuen til gårdbruker Lars Emil Berge i Åkra.

Rovviltansvarlig for Statens Naturoppsyn (SNO) på Vestlandet, Sverre Tveiten, sier dette til Bergens Tidende.

— Jobben til SNO er ikke å finne ut dødsårsaken til bufe som dør i utmark. Vår jobb er å si om dødsårsaken skyldes rovvilt eller ikke. I dette tilfellet mener vi altså at det er liten grunn til å tro at skadene på Berges ku er forårsaket av rovvilt, sier Tveiten.

— Kan det være at kuen har ligget syk og at ravn har gått løs på den?

— Nei. Av en eller annen grunn har trolig kuen som lå ryggveltet og død mellom to steiner i utmarken og kuen som ble hentet skadet hjem til gården, blitt jaget av ett eller annet. I den forbindelse kan de ha falt utfor en skrent. Men hva som har skremt dem og hvordan det skjedde, blir bare spekulasjoner, sier Tveiten.

— Hvis det ikke dukker opp nye opplysninger som endrer konklusjonen vi har trukket, vil tilfellet med de to kyrne i Åkra i Kvinnheradfjellene bli ført opp i statistikken med ukjent dødsårsak, sier Sverre Tveiten.

MÅTTE AVLIVES: Den drektige Åkra-kua «333» var sterkt medtatt og hadde tydelige sårmerker på ryggen og på sidene. ARKIVFOTO: LARS EMIL BERGE