Et nytt kapittel i opplæringsloven skal gi skoleelever lovfestet rett til et godt inneklima og bedre vern mot vold, rasisme, diskriminering og mobbing. Elevrådsrepresentanter på Hop skole har liten tro på at dette vil føre til forandringer på skolen.

Kapittel 9a skal gi elever og foreldre bedre mulighet til å påvirke skolemiljøet. For politikerne både lokalt og sentralt burde elevenes reaksjon— og tro på sine nyvunne rettigheter være egnet til bekymring. For Opplæringslovens fagre ord møtes snarere med skuldertrekk og resignasjon enn glede og optimisme.

Dårlige erfaringer

— Det er egentlig positivt at en slik lov kommer, sier Elisabeth Veland, nestleder i elevrådet. - Men vi har ikke akkurat gode erfaringer med løfter om at ting skal bli bedre i skolen. Jeg tviler på at klager fra oss vil bli tatt seriøst.

Heller ikke elevrådsleder Thomas Ørner tror nye lover og regler skal gi den ønskede effekten, i hvert fall ikke på kort sikt.

— Det er jo bra at vi får klage. Men hva skjer hvis vi benytter oss av klageretten, spør han, og har svaret klart: - Jeg er vel ferdig på skolen for lenge siden og sitter med mitt eget barn på fanget før det skjer noe.

Men om troen på at politikernes vedtak skal materialisere seg i en bedre skolehverdag er beskjeden, vil elevene på Hop skole likevel sette seg inn i lovverket for å se om de kan oppnå noe. sier han.

— Det hadde jo vært interessant å se hva som skjedde.

Og nettopp det akter foreldrene ved Dale skule å finne ut.

- Dyr har hatt bedre vern

Med den nye paragrafen i hånd, tar Foreldreutvalget (FAU) opp kampen for et bedre læringsmiljø.

— Inntil nå har dyr hatt bedre vern enn skolebarn, mener Frode Kvamsøe i FAU ved Dale skule.- Vi håper at kommunestyret skjerper oppmerksomheten rundt dette, nå som den nye paragrafen har trådt i kraft, sier Kvamsøe. Uteblir responsen fra politikerne, truer foreldrene med streik og nye markeringer. 23. april er alle foreldrene innkalt til møte. Der vil de ventelig vedta å ta barna ut i streik fem dager senere, når kommunestyret på nytt samles.

— Vi vil synliggjøre dette for dem som bestemmer, sier Kvamsøe.

SKEPTISKE: Silje Samdal, Diego Cid, Thomas Ørner og Elisabeth Veland er glad for at de har fått utvidete rettigheter, men tviler på effekten av lovendringen. <br/>Foto: KNUT STRAND