– Jeg tror det blir et krevende oppgjør i 2008 fordi vi har en veldig god norsk økonomi hvor bedriftene tjener mye penger. I tillegg skal AFP-avtalen diskuteres. sier NHO-direktør Finn Bergesen til NA24.

Han frykter ikke at Hydro-saken skal gjøre forhandlingene enda vanskeligere. NHO har tidligere advart mot effektene av for høye lederlønninger.

Han gir følgende forklaring på hvorfor han ikke tror de 190 opsjonsmillionene til Hydro-ledelsen vil få konsekvenser for lønnsoppgjøret.

– LO har innsett at deres medlemmer ikke er tjent med en for høy generell lønnsvekst i samfunnet. I tillegg var det jo også en enighet i Hydro hvor de ansatte også var med på avtalen.

Leder i Fellesforbundet i Bergen og omegn, Roger Pilskog, mener at alt som kommer frem i media om store opsjoner vil påvirke arbeidstakeres syn på sin egen lønn.

– De fleste synes nok det er urimelig at ledere skal betales så mye, sier han.

Hvor stor innvirkning Hydro-saken vil få på lønnsoppgjøret synes Pilskog imidlertid at det er vanskelig å si.

– Kravsprosessen til vårens lønnsoppgjør starter i disse dager, så da får vi se. Det er uansett ikke sikkert at reaksjonene vil komme i form av rene kronekrav.

– I år 2000 hadde mediene også skrevet mye om lederopsjoner i forkant av lønnsoppgjøret, noe som førte til at resultatet av lønnsoppgjøret ble stemt ned av arbeidstakerne.