Det skulle bygges, rehabiliteres og utvides i stort omfang. Endelig skulle standarden på skolebygg løftes opp på nivå med det andre store byer har å vise til.

  • 19 skoler sto på planens A-liste. Alle 19 skulle stå flunkende nye, totalt rehabilitert eller med utvidelser på plass i løpet av 2010.
  • BTs gjennomgang viser at kun seks A-listede skoler blir ferdig i henhold til planen.
  • Også de 15 skolene på B-listen skulle helst være ferdig i løpet av 2010, fremgikk det av planen. Kun to av de 15 blir ferdig innen den tid.
  • De fleste av disse prosjektene svever i uvisshet. De er ikke inne på økonomiplanen frem til 2012 og står foreløpig uten en eneste avsatt krone.**Les også:

Trodde på planen, flyttet til Nattland**

I forslaget til økonomiplan har byrådet skjøvet nesten én milliard kroner i investeringer til det siste året, 2012. Også byråd for skole og barnehage, Tomas Moltu (KrF), ser at det er et løft som kan bli vel tøft.

Håper på rentefrie lån

— Jeg ser at det vil bli en bratt utfordring på slutten av økonomiplanen. Men vi jobber for å gjøre den mindre bratt.

— Hvordan?

— Nei, vi håper jo byggekostnadene vil gå nedover i fremtiden. Dessuten er vi spente på statsbudsjettet. Regjeringen har varslet utvidelse av ordningen med rentefrie lån til oppussing av skoler. Det er i så fall en mulighet jeg ønsker å benytte meg av, sier Tomas Moltu.

Eksemplenes fall

I skoleplanen ble særlig tre prosjekter fremhevet som eksempler på viktige investeringer i bergensskolens fremtid.

  • Barneskole kombinert med Vitensenteret på Marineholmen som erstatning for Møhlenpris skole.
  • Rive og bygge nye skoler på Landås og Garnes ungdomsskole.
  • Relokalisere og bygge ny Rå skole.Betegnende nok for et senket ambisjonsnivå, er samtlige av disse prosjektene enten er lagt helt bort, eller skjøvet frem til tidligst 2013.

Ny Møhlenpris skole skulle etter planen realiseres som et såkalt OPS-prosjekt (offentlig privat samarbeid). Nå er Møhlenpris skole forsvunnet fra planen. Det samme er ny ungdomsskole på Rå. Landås skole skal først brukes som avlastningsskole mens Ny Krohnborg rehabiliteres.

Garnes ungdomsskole fikk i sin tid bevilget ti millioner kroner til ombygging, men arbeidene ble satt på vent i forbindelse med arbeidet med skolebruksplanen. Der havnet skolen ikke bare på A-listen. Status for Garnes nå, er at arbeidene er skjøvet helt frem til tidligst 2012. Altså minst fem år forsinket.

- Var for ambisiøse

— Det er et gap mellom bystyrets forventninger i Skolebruksplanen og hva som er realistisk økonomisk, sa finansbyråd Christine B. Meyer (H) etter at hun hadde lagt frem budsjettforslaget for 2009.

Det er byrådskollega og skolebyråd Tomas Moltu enig i.

— Skolebruksplanen var svært ambisiøs, og har vist seg svært krevende å oppfylle, sier skolebyråd Tomas Moltu (KrF).

Moltu arvet skolebruksplanen etter sin forgjenger Hans-Carl Tveit (V), og sier han har brukt mye av sin tid på å regne på planen.

Han hadde ikke sittet lenge som byråd før han skjønte at planen ville sprekke.

— Det er mange gode ønsker, men ambisjonsnivået har nok vært noe høyt. I tillegg har vi hatt en veldig sterk økning i byggekostnader siden planen ble vedtatt, sier Moltu.

— Skjønner du at mange foreldre, lærere og rektorer fikk store forventninger - og at de nå er skuffet?

— Jeg ser det problemet i aller høyeste grad. Det er en realitet at vi må skyve på prosjektene fordi vi ikke kan ta kostnadene.

- EN UTFORDRING: I forslaget til økonomiplan har byrådet skjøvet nesten én milliard kroner i investeringer til det siste året, 2012. - Jeg ser at det vil bli en bratt utfordring på slutten av økonomiplanen. Men vi jobber for å gjøre den mindre bratt, sier byråd for skole og barnehage, Tomas Moltu.
Bjørn Asle Grimstad