— Når du får beskjed om at det kjæreste du har skadet et annet barn, er det vanskelig å takle, sier Christopher Beckham, leder for Foreldreutvalget i grunnskolen (FUG).

Han er ikke overrasket over resultatet.

— Vi tror nok at våre barn er snille, omtenksomme og bryr seg om andre. Vi tror ikke våre egne barn mobber andre, sier han.

I en undersøkelse BT har gjort blant rektorer i Bergen, skriver 40 av 64 rektorer som har svart, at foreldre ofte reagerer med å gå i

forsvar i mobbesaker.«Foreldrene tar ofte barnet i forsvar. Klandrer skolen og den som blir mobbet. Sier at de vil benytte advokat», skriver en.

En annen forteller:

«Foreldre reagerer med vantro. De får raskt piggene ute». En tredje skriver: «Det er ikke uvanlig å legge skylden på den som blir mobbet».

«Må få velge venner»

Knut Rokne, rektor på Garnes skule, forteller at han har ulike erfaringer med hvordan foreldre reagerer på å få vite at deres egne barn mobber andre.

— Jeg har opplevd at mange foreldre har forståelse for hvorfor barna deres oppfører seg som de gjør. Det er gjerne i saker der det er snakk om utestengning, der foreldre mener at barna må få velge de vennene de vil ha, sier Rokne.

Som rektor er han opptatt av å ansvarliggjøre foreldre, og mener det er viktig med et godt samarbeid mellom skoler og foreldre for å hindre mobbing.

— Vi må ha de samme spillereglene. Det hjelper ikke hva vi sier på skolen hvis man snakker stygt om naboen ved middagsbordet hjemme, sier Rokne.

Daniel Ødegård, rektor ved Flaktveit skole opplever at de fleste foreldre er åpne når de blir konfrontert med at barna mobber, men at de har hatt episoder hvor de har måttet gå flere runder med foreldre.

— Det som kan oppleves som småting for foreldrene, kan være mer alvorlig for eleven som opplever å føle seg utenfor. Dette ser som oftest også foreldre når sammenhengene blir klare, sier Ødegård.

«Nå gikk jeg fri»

En rektor skriver i undersøkelsen at skolen opplever at arbeidet mot mobbing blir vanskelig, når de voksne ikke vil samarbeide.

«De vil ikke stille på møter for å forsøke å løse saken. Dette oppleves som vanskelig i forhold til å skulle løse saker.»

FUG-leder Beckham snakker ofte på foreldremøter ved norske skoler. For ham er det viktig å understreke at det å gå i forsvar ikke er en god taktikk. Dette gjør det vanskelig for skolen å løse saken.

— Da kan barnet tenke «nå gikk jeg fri». Får du en telefon om at barnet ditt mobber, må du heller undersøke saken skikkelig, sier han.

Han anbefaler at hele familien samles til råd rundt kjøkkenbordet. Her bør man som foreldre kreve å høre sannheten.

— Du må si til barnet at «Hvis du har mobbet noen, så skal jeg støtte deg ut av det, men du må fortelle meg sannheten», sier han.