Utvalget, ledet av Sturla Stålsett, har gjennomgått statens tros— og livssynspolitikk, og fremmer i dag forslag om at alle par må innom en dommer for å vies.

Tror ikke det vedtas

Mandag kom forslaget fra regjeringens tros- og livssynspolitiske utvalg. Det er ledet av Sturla Stålsett og går inn for å frata trossamfunnene retten til å vie. I praksis betyr det at par må innom en dommer for å vies før de er å regne for gifte.

— Jeg tror ikke dette forslaget kommer til å bli vedtatt, rett og slett fordi jeg ikke tror det er et bredt ønske blant folk om at trossamfunnene mister retten til å vie, sier biskop Halvor Nordhaug.

Han mener dagens ordning fungerer helt greit og er sikker på at veldig mange mennesker fortsatt ønsker å si ja til hverandre i trossamfunnene de er medlem av.

— Vi ser at mange ønsker å ha selve ekteskapsinngåelsen i en ramme som kirken kan gi, et rom med høy himmel, der de kan be om Guds velsignelse før de inngår ekteskapet, sier Nordhaug.

Ikke provosert

- Du virker ikke provosert over forslaget?

— Nei, det er jeg ikke. Utvalget har nok hatt en prinsipiell innstilling til spørsmålet. Jeg mener vi i dag har en ordning som fungerer. Trossamfunnene vier jo på ”lisens” fra staten.

- Hva blir konsekvensen dersom politikerne vedtar forslaget?

— Da tror jeg faktisk at kirken vil komme i kontakt med færre mennesker. Dersom man vier seg foran en dommer, tror jeg færre deretter vil oppsøke kirken for å gjennomføre seremonien der, sier Nordhaug.

Tidligere KrF-leder Valgerd Svarstad Haugland, nå fylkesmann i Oslo og Akershus, er et av femten medlemmer i utvalget.

Hun er kritisk til flertallsforslaget om at vigsel skal bort fra trossamfunnene og foretas borgerlig, før man eventuelt gjennomfører en seremoni i regi av et tros- eller livssynssamfunn.

- Som i dag

Svarstad Haugland mener ordningen med vigsel bør forbli som i dag.

— Det har fungert godt i mange år. Man kan velge om man vil bruke en vigselsmann utenfor kirken eller de andre trossamfunnene, sier Haugland til NTB.

Hun mener det vil bli mer tungvint å gifte seg innenfor det trossamfunnet man tilhører hvis utvalgets innstilling blir en realitet.

— Det gjør at kostnadene kan bli større for dem som velger å gjøre det dobbelt. Så jeg håper mindretallet vinner fram i det spørsmålet, sier hun.

Sekularisering

Fra politisk hold får Svarstad Haugland støtte fra blant andre KrF-leder Knut Arild Hareide.

— Stålsett-utvalgets flertall går for langt i retning av sekularisme og livssynsnøytralitet i sine forslag. De undervurderer kirkens og kristendommens betydning for Norge og Europas historiske arv. Vårt samfunn ble ikke dannet i et verdinøytralt vakuum, sier Hareide til NTB.

Han betegner det som oppsiktsvekkende at utvalgets flertall foreslår å fjerne kirkens rolle ved nasjonale markeringer og viser til den samlende institusjon kirken var etter terrorangrepene 22. juli i fjor.

— Utgangspunktet for utvalget var å få plass til tro i det offentlige rom, men det virker som om svaret til utvalget er å redusere den troen som faktisk har plass i det offentlige rom, i stedet for å gi rom for flere, sier Hareide.

Motstand i Ap

Heller ikke Arbeiderpartiet støtter forslaget om borgerlig vigsel skal være hovedordningen.

— Vi vil at tros- og livssynssamfunn skal beholde vigselsretten, og vi vil ikke innføre en generell sivil ordning for ekteskapsinngåelse, sier nestleder Helga Pedersen.

Partiet ønsker i stedet å utvide tilbudet om borgerlig vigsel, opplyser Pedersen.

Sp advarer

Også Sp-leder Liv Signe Navarsete avviser utvalgets forslag.

— En aktiv og støttende tros- og livssynspolitikk har formet viktige sider ved det moderne Norge. Jeg vil advare mot at en nå setter i verk store og brå endringer i en politikk som allerede har stor oppslutning i folkemeningen, sier Navarsete.

Sp-lederen roser samtidig utvalget for en offensiv og positiv holdning til religionenes plass i samfunnet.

— Det er viktig med en aktiv tros- og livssynspolitikk som bygger respekt og dialog mellom folk og mellom religioner, sier Navarsete.

Kvarme kritisk

Oslo-biskop Ole Christian Kvarme var til stede da utvalget la fram sin utredning i Oslo mandag og er også negativ til vigsel-forslaget.

— For meg framstår det som en motsetning til det som er innstillings intensjon, et livssynsåpent samfunn. Jeg mener det er all mulig grunn til å ivareta den tradisjonen vi har i vårt land, ikke bare for vår kirkes skyld, men også for andre trossamfunn, sier biskopen til NTB.

Synspunkter? Si din mening her.