— Det er en uvilje i byrådet til å ta tak i parkering og bruke parkeringspolitikken som et virkemiddel til å redusere biltrafikken til og fra sentrum, sier Kjersti Toppe (Sp).

Etter at et enstemmig bystyre for snart fire år siden ba om å få en oversikt over antall parkeringsplasser i sentrum, har Toppe både sent og tidlig etterlyst en oversikt.

— All forskning og alle faglige råd sier at parkeringsrestriksjoner må til dersom vi skal makte å redusere bilbruken. Uten restriksjoner kan andre gode tiltak for å få ned bilbruken bli spist opp.

- Paradoks

Toppe mener det er litt av et paradoks at Bergen har så rikelig med parkeringsplasser i sentrum, mens det er stor mangel på parkeringsplasser i bydelene som kan brukes av dem som vil parkere og ta buss inn til byen.

— Denne kombinasjonen fungerer som en oppmuntring til å bruke bilen. Vi må ha færre plasser i sentrum. Og det første som bør gjøres er å ta vekk de plassene vi har fått ekstra de siste fire årene. Så får vi sette oss ned og se om vi bør fjerne enda flere plasser.

- Pinlig

Ikke overraskende er man heller ikke i SV særlig fornøyd med parkeringspolitikken som føres.

— Byrådet har det usedvanlig travelt med å bygge flere store garasjeanlegg for parkering i sentrum, til tross for at de vet det er store problemer med CO2-utslipp og lokal forurensing, sier Tom Skauge i det miljøpolitiske utvalget til Bergen SV.

Skauge tror kommunen bevisst ikke ønsker å offentliggjøre en samlet oversikt over antall parkeringsplasser.

— Byrådet har ikke klart å lage en troverdig statistikk over utviklingen av antall parkeringsplasser i sentrum. Sannsynligvis fordi tallene blir mer og mer pinlige.