— Jeg heller mer til at hun døde av en overdose enn av kvelning, sier Hans Petter Hougen til bt.no.

Han er en anerkjent dansk rettmedisiner, som er bedt om å møte i Gulating lagmannsrett av advokat Eirik Nåmdal.

Dømt for drap

Nåmdal forsvarer Tom Espen Jørgensen (28), som i desember ble dømt til fengsel i 12 år for drapet på Rebecca Rist (27).

Les også: Ny strid om dødsårsak

En rekke sakkyndige er i dag samlet i Gulating lagmannsrett under ankesaken. De blir utspurt av Rettsmedisinsk kommisjon.

Hougen skal høre på alle innleggene før han senere i ettermiddag skal fortelle om sin konklusjon.

Tviler på kvelning

— Vi vet at kvinnen hadde inntatt heroin. I tillegg er det ikke noen tegn som kan tyde på at hun døde av kvelning. Det er kun funnet noen sparsomme trykk mot halsen. Denne kombinasjonen gjør at jeg er i tvil om dødsårsaken er kvelning.

- Utelukker du at hun ble kvalt?

— Vi kan ikke utelukke det. Men ut fra de opplysninger jeg har fått i obduksjonsrapporten, andre rapporter og enkelte bilder jeg har sett, så heller jeg mer mot at hun døde av en overdose enn av kvelning, sier Hougen.

Nekter for drapet

Tom Espen Jørgensen har hele tiden nektet for at han gjort Rebecca noe. De andre sakkyndige i Rebecca-saken mener at det er sannsynlig at Rebecca Rist ble kvalt.

— Vi kan ikke med sikkerhet si om hun døde av en overdose eller ikke. Men vi har regnet oss tilbake til hvilke verdier morfin hun kan ha hatt i blodet. Dette er verdier som folk fint kan leve videre med, sier rettstoksikolog Marte Handal ved Folkehelseinstituttet.

Da Rebecca Rist ble funnet død bak en trafokiosk i Åsane hadde hun store konsentrasjoner av morfin i blodet. Så høye at det skulle tilsi inntak av 8-16 brukerdoser heroin.

— Konsentrasjonen var så høye at hun sannsynligvis hadde hun en lavere konsentrasjon før hun døde. Vi vet at morfinkonsentrasjonen stiger etter at døden inntreffer, sier Handal til bt.no.

Funnet med blødninger

Rettsmedisiner forklarte i retten at Rebecca ble funnet med punktblødninger blant annet på øye, kinnet og halsen.

— Det kreves et kraftig trykk mot halsen på 10-30 sekunder før slike punktblødninger oppstår, ofte opp mot 30 sekunder. Her har det vært et kontinuerlig trykk mot avdødes hals, som ved kvelning eller struping, sier rettsmedisiner Peer Lilleng fra Gades Institutt.

Han har også undersøkt 38 personer som døde av heroin i 2006 og 2007. Ikke i noen av disse tilfelle hadde de omkomne punktblødninger.

- Vold mot halsen

Flere funn gjør at han konkludert med at Rebecca har fått et trykk mot halsen, slik som ved kvelning eller struping. Rebecca Rist hadde også skader som hun hadde fått før hun døde.

— Dette kan stamme fra stump vold, for eksempel skader som oppstår når en forsøker å avverge vold, sa Lilleng i retten.

Han mener det er sannsynlig at Rebecca ble plassert bak trafokiosken etter at hun døde.

— Blant annet er det en rekke spisse steiner bak trafokiosken, som ville ha gikk henne en annen type skade om hun døde der, sa Lilleng.

— Man kan ikke være hundre prosent sikker på at dødsårsaken er kvelning, men jeg er enig i at det er øvet vold mot halsen, kommenterte gruppeleder Olav Anton Haugen fra Den rettsmedisinske kommisjonen i sin utspørring.

- En vanskelig sak

— Vi vet ikke på hvilket tidspunkt halsgrepet ble tatt. Det kan ha vært holdt til vedkommende døde eller ha blitt sluppet før dette, sier Haugen bt.no.

Han synes saken er vanskelig, blant annet fordi folk som er ruset er mer utsatt for å dø. Det finnes heller ingen nedre grense for hvor mye morfin i blodet som skal til før et menneske dør av en overdose.

— Jeg tør ikke trekke en skarp og klar konklusjon, men jeg heller altså mer mot en overdose, sa Hougen da han forklarte seg for retten i ettermiddag.

Han tror at Rebecca Rist er blitt flyttet eller snudd noen timer etter at hun døde, trolig innen et døgn.

Hougen er spesialist i patologi i rettsmedisin og har jobbet med rettsmedisin siden 1986. Han har gjennomført rundt 2000 obduksjoner og jobber som rettsmedisiner for blant annet Røde Kors og FN.

PRIVAT