• Høyere gjerder på Sotrabrua og Askøybrua vil forhindre flere å ta sitt eget liv. Lett tilgang til hopping kan være en utløsende faktor i seg selv, sier sosiolog Kari Dyregrov.

ARNE LUTRO

Dyregrov er tilknyttet Senter for krisepsykologi i Bergen, og mener at høyere gjerder vil minsker sjansene for at flere tar sitt eget liv.

— Det er en sammenheng mellom tilgangen til for eksempel våpen, tabletter, høye stup og broer, og selvmord. Slik sett vil høyere gjerder ha en effekt og vi bør ta oss råd til å sikre de største broene, seier Dyregrov.

Hun understreker at et slikt tiltak i hovedsak vil hindre de mer impulsive selvmordskandidatene.

— De som har bestemt seg lang tid på forhånd, vil gjennomføre det uansett.

Dyregrov står blant annet bak «Leve - landsforeningen for etterlatte ved selvmord». Hun har gjort et landsdekkende studium rundt de etterlattes situasjon i forbindelse selvmord blant personer under 30 år, og leverte nylig en doktorgradavhandling om temaet.

Aldri enkeltårsaker

I går skrev BT om naboer ved Sotrabrua som hvert år er vitne til at mellom åtte og ti personer kaster seg utfor broen. De etterlyste høyere gjerder over broen for å hindre folk i å hoppe på impuls.

— Det er aldri en enkeltårsak bak et selvmord. Alle har sine bakenforliggende faktorer. Hva som er den utløsende faktor varierer, sier sosiologen.

Ifølge Dyregrov kan den konkrete årsaken til selvmordene være alt fra psykiske problemer over lengre tid til akutt kjærlighetssorg og alkohol.

De to sistnevnte er en mer vanlig årsak blant yngre selvmordskandidater.

Hun har møtt flere etterlatte som har fortalt at selvmordet kom som lyn fra klar himmel.

— Noen er nok mer impulsive enn andre, og selve metoden er lite planlagt. Men jeg vil ikke kalle det impulsselvmord. Tragedien kan for mange virke impulsiv fordi mange unge holder problemene for seg selv, sier Dyregrov.

Fare for smitteeffekt

Ifølge Statistisk sentralbyrå omkom 32 mennesker i Norge i 2001 etter å ha hoppet fra et høyt sted. Totalt ble det registrert over 500 selvmord i Norge dette året. Tallene holder seg relativt stabile fra år til år.

— Er det fare for smitteeffekt når media tar opp slike problemstillinger?

— Dette har det vært forsket grundig på og det er en klar sammenheng mellom medieomtale og tallet på selvmord. Det er viktig med åpenhet, men den må være nøktern. I tillegg bør det stå omtalt i artikkelen steder en kan henvende seg dersom man sliter med selvmordstanker, sier Dyregrov.

Hun henviser til den enkeltes kommune sine helsetjenester. I tillegg finnes det regionale senter for selvmordsforebygging. I Bergen kan man henvende seg til psykiatridivisjonen ved Haukeland universitetssykehus.