Det er særlig de private skolene og byggingen av Amalie Skram videregående skole som fører til en overkapasitet av elevplasser i Bergen. Dette blir dekket av elevene fra nabokommuner med underskudd av plasser, skriver fylkeskommunen i sine prognoser.

Senterpartiets Kjersti Toppe reagerer.

– Jeg kan ikke forstå at det går an å planlegge slik at det blir umulig å velge skole i egen kommune. Det tror jeg vil føre til at færre tar videregående utdanning.

– Sosialt miljø avgjørende Hun mener det er viktig at elevene har mulighet til å gå på skole i nærmiljøet.

– Der kan du være etter skoletid sammen med medelever. Det sosiale miljøet er noe som kan hindre frafall i skolen.

Hun mener det må særlig satses på skoleutbygging i vekstkommuner som Askøy, Fjell og Sund.

– En må jo bygge der elevene bor. En kan ikke være fornøyd med å være nabokommune til Bergen. Å reise tre kvarter i overfylte busser er ikke avslappende. Det er heller ikke bra for miljøet at en legger opp til elevpendling, sier hun.

Hun mener også at det bør bli færre private skoleplasser i Bergen

– Fylkeskommunen kan ikke ha de private skolene med i planene sine siden de plikter å stille med offentlige skoleplasser. Det fører til overskudd av elevplasser, noe som viser en av de negative sidene ved private skoler.

– Ikke sentralisering Leder i Opplærings— og helseutvalget, Roald Stenseide (Frp), mener fylkeskommunen ikke driver sentraliseringspolitikk.

– Vi opprettholder en desentralisert skolestruktur. Vi bygger blant annet i Voss, Kvinnherad, Austevoll og Knarvik. I Bergen økes elevplassene for å møte fremtiden. Vi er pliktig til å ha elevplasser dersom noe går galt med de private skolene, sier han.

Etter utbyggingen på Voss skal det vurderes om det skal bygges ut skoleplasser på Askøy og Sotra, ifølge Steinseide.