Trafikkforsker Kristian Sakshaug ved SINTEF mener en fartsgrense på 110 vil føre til flere ulykker og flere drepte.

– Farten vil øke, antall ulykker vil øke og konsekvensene ved ulykker blir større. Å påstå at det ikke blir flere ulykker er å love for mye. Riktignok er det få ulykker på strekninger med så høy veistandard, men en fartsøkning vil bety at det blir flere ulykker. Øker gjennomsnittsfarten med 4,7 km/t, vil dødstallene øke med 25 prosent og antall alvorlig skadede med 15 prosent, sier han til Adresseavisen.

– Fartsøkninger har vi solid forskning på, det er noe av det vi vet mest om i trafikkforskning. At høyere fart fører til flere ulykker er det ingen uenighet om i forskningsmiljøet, sier Sakshaug.

Vegvesenet avgir en innstilling om endring av fartsgrensene i løpet av januar. (©NTB)