— Jeg oppfatter det slik at byrådet har gjort full retrett. Men det kreves fortsatt handling fra deres side. Byrådet må ganske raskt vise handling, hvis de skal oppnå troverdighet, sier Torstein Dahle (RV)

Han får støtte fra Liv Røssland (Frp). De to mener byrådet må inngå forlik med Ranveig og Lisbet, som har saksøkt kommunen for omsorgssvikt.

— Byrådet må inngå forlik på de premissene de to kvinnene legger til grunn, sier Dahle.

Må kjennes

Holdningen blant flertallet i bystyret synes nå å være at de to kvinnene som har saksøkt kommunen, må få erstatning. De har over to år dokumentert at de har fått sine liv ødelagt på Morgensol, på samme vis som en annen kvinne gjorde for to år siden.

For byrådet gjør den politiske stemningen det nesten umulig å gå videre med nye runder i retten. Både i KrF og Arbeiderpartiet krever stadig flere at Morgensol-saken forlikes snarest mulig.

Satset sitt politiske liv

— Jeg fikk en veldig god følelse i bystyret da Anne-Grete Strøm-Erichsen orienterte, sier Lisbeth Iversen (KrF).

I protest mot måten KrF og Ap tidligere håndterte Morgensol-saken på, trakk hun seg som nestleder fra bystyrets sosialkomité.

— Hvis vi ikke klarer å hjelpe de svakeste, så har vi som politikere ingen troverdighet. Da får det bare våge seg om jeg ikke får noen fremtid i politikken, sier Lisbeth Iversen.

Hun har etter hvert oppnådd bred støtte i sin egen bystyregruppe. I Arbeiderpartiets gruppe er Eilert Jan Lohne usigelig lettet over de positive signalene fra byrådslederen. Han er også blant dem som krysser fingrene for at kommunen legger et anstendig forlikstilbud på bordet.

Støtte fra Høyre

Høyres bystyreledelse har i Morgensol-saken vært byrådets fremste støttespiller. Og Høyre blir med på snuoperasjonen.

— Det er greit om byrådet inngår forlik, hvis det er mulig, sier gruppeleder Martin Smith-Sivertsen.

Partiet støtter også arbeidet med en kommunal erstatningsordning.

— Vi har hele tiden vært opptatt av å få alle kritikkverdige forhold på bordet. Det var derfor vi foreslo granskning av alle barnehjemmene. Dersom den konkluderer med omsorgssvikt, er det naturlig å gi erstatning, sier Smith-Sivertsen.