— Problemet med ubåten ved Fedje bør kunne løses på en annen måte enn å dekke vrakdelene til, sier sivilingeniørene Vidar Fondevik og Kåre Segadal ved Norsk Undervannsintervensjon A/S (NUI) i Gravdal på Laksevåg (tidligere en del av NUTEC).

De er del av ett av verdens fremste fagmiljø innen undervannsteknologi.

— Vi mener at et tverrfaglig sammensatt utvalg av eksperter fra offshoreindustrien og andre kompetansemiljøer bør nedsettes til å finne en bedre løsning enn den Kystverket har lansert og Regjeringen har sluttet seg til, fortsetter Fondevik.

Si din mening!

- Mulig å heve

Regjeringen har hittil støttet seg til miljøeksperter som mener at det er for risikabelt å heve ubåtvraket med kvikksølv ombord. I går ba Ågot Valle (SV) og Rune Skjælaaen (Sp) kystminister Dag Terje Andersen om å vurdere alternative hevingsmetoder for ubåten. Fondevik og Segadal er enige.

— Jeg tror det må være mulig å heve ubåtvraket. Å dekke det til løser ikke problemet på lang sikt, sier Fondevik, som er fagansvarlig for undervannsteknologi på NUI.

Segadal peker på at oljevirksomheten har ført Norge opp i tetsjiktet i verden når det gjelder undervannsteknologi.

— Kyststaten Norge burde gi all offshorekompetanse som finnes i landet i oppdrag å forske frem og utvikle nye måter og teknologi som kan hente opp andre ting enn bare olje og gass fra havbunnen. Dette ville komme til nytte ved fremtidige skipsforlis samtidig som det kan løse kvikksølvproblemet utenfor Fedje, sier Segadal.

Nasjonal dugnad

Han mener Staten bør invitere fagfolkene til en nasjonal dugnad. De burde få i oppdrag å komme opp med nye tanker, løsninger og nødvendig teknologi som kan brukes til å heve ubåtvraket ved Fedje.

— Dette kunne bli en unik mulighet til å løse denne saken på en tilfredsstillende måte. Samtidig ville det bli en flott markering av den høye kompetansen norske bedrifter har innen offshorevirksomhet., sier han.

Nylig ble det norske senteret for ekspertise innen undervannsteknologi etablert med base i Bergen. Senteret har fått navnet NCE Subsea. Blant medlemmene i dette nettverket er blant annet Hydro, Statoil, Aker Kværner og andre tunge kompetansemiljøer.

Tror på dykking

— Vi mener dykkere bør kunne bistå i operasjoner ved U 864. Det er fullt mulig for dykkere å arbeide på den dybden ubåtvrakene ligger - 150 meter, sier Fondevik.

Segadal peker på at oljeindustrien har lang tradisjon for jobbe systematisk for å løse vanskelige tekniske problemer i samband med offshoreoperasjoner.

— Og de har vist at de er i stand til å løse vanskelige problemene og takle store utfordringer, sier Segadal.

— Norske undervannsentreprenører har aldri vært bedre i stand til å løse problemer som de man står overfor utenfor Fedje, legger Fondevik til.

RUNE NIELSEN