TORSTEIN STANGENES

I går skrev BT at Entra eiendom ønsker å bygge en 70 meter høy skyskraper på 21 etasjer. Den skal være på 17.000 kvadratmeter og hovedsakelig romme kontorer.

Entra fortalte om planene etter at kjøpet av den siste av de tre ledige tomtene i Nonneseterkvartalet ved siden av ByGarasjen var så godt som i boks.

Det er Nygårdstangen AS som selger denne tomten, etter at selskapet selv har gitt opp planene om å bygge kontorbygg på den.

— Det var en kombinasjon av kommersielle vurderinger og problemer knyttet til utnyttelse av tomten, sier Jan J. Greve på vegne av forretningsfører for AS Nygårdstangen.

AS Nygårdstangen hadde søkt om å få bygge åtte etasjer, noe selskapet ikke fikk lov til.

Hjelper kollektivtrafikken

I tillegg var det fristende for selskapet, som blant annet eies av Gaia og HSD, å selge til en aktør som kan gjennomføre en stor utbygging. Det vil føre til økt behov for kollektivtrafikk.

Entra eiendom har to fordeler fremfor Nygårdstangen. Selskapet eier nå alle de tre ledige tomtene i kvartalet i tillegg til Statens hus. Det betyr at Entra kan bygge både bredere og antakelig også høyere enn det Nygårdstangen AS ville fått lov til.

I tillegg har Entra, som i 1999 ble skilt ut fra Statsbygg og som nå er et statlig datterselskap underlagt Næringsdepartementet, en tradisjon for å tiltrekke seg statlige institusjoner.

Trenger to trinn

Lars M. Kyte i Kyte Næringsmegling tror ikke Entra kan bygge hele bygget i ett trinn. Han tror Entra må satse på å bygge den ene halvdelen først.

— For å begynne på byggingen av den ene halvdelen trenger de å ha leid ut 4000-5000 kvadratmeter antar jeg. Det vil det være realistisk at de får til, sier han.

Han mener dette området passer godt til kontorlokaler.

— Kvartalet ligger veldig godt til med tanke på infrastruktur, like ved bussterminalen, ByGarasjen og jernbanen. I tillegg ligger det like ved Bergen storsenter og ikke langt fra Høyteknologisenteret og Universitetet, sier han.

Har ingen joker

Torodd Bøystad i Entra eiendom sier at selskapet har kjøpt tomtene fordi det har tro på prosjektet, ikke fordi det allerede har leietakere klare.

— Er Bergen Storsenter en aktuell leietaker til de nederste etasjene?

— De kan være aktuelle på linje med andre, sier han.

Han presiserer at det ville være å forskuttere behandlingen i kommunen å allerede nå sikre seg leietakere.

— Tror du utbyggingen skjer i ett eller to trinn?

— Det er mest optimalt å bygge alt når en først er i gang. Får vi en stor kunde, kan vi gjøre det. Men vi må også vurdere to trinn, sier han.

Selv om utleiemarkedet for kontorlokaler har vært labert den siste tiden, tror Bøystad det vil bedre seg fremover.

<b>SAMMENLIGN!</b> Den nye skyskraperen blir betydelig høyere enn rådhuset. Her er de to bygningene i riktig forhold til hverandre.