Vitnet, som er nabo til den siktede 16-åringen, overhørte samtalen natt til onsdag 4. juni. To dager før politiet mener 59-åringen ble drept.

— Det er en episode onsdagen som gjør at vi har siktet 20-åringen etter straffelovens paragraf 233a, forbund om drap, uttalte politiinspektør Svein Erik Krogvold i Hordaland politidistrikt noe kryptisk i går.

Overlagt drap

— Det betyr at 16-åringen og den andre 20-åringen er siktet for overlagt drap eller medvirkning til det?

— De er siktet for drap, mer vil jeg ikke si, svarer Krogvold.

20-åringen, som har den svært sjeldne bestemmelsen hengende over seg, har selv alibi for drapstidspunktet. Da satt han nemlig innelåst på cellen sin i fengselet i Åsane, fordi han ble pågrepet og fengslet for andre straffbare forhold.

Politiet mener likevel han har vært med på å inngå avtale om drap eller alvorlig legemsbeskadigelse, og at minst én av de to andre siktede har gjennomført avtalen.

Påtalemyndigheten gikk derimot på et betydelig nederlag under fengslingsmøtet i Bergen tingrett i går. Retten fant nemlig ikke at det var skjellig grunn til å mistenke 20-åringen for å ha vært med på å legge drapsplaner. Fengslingskravet ble derfor ikke tatt til følge.

Knyttes til stedet

Mistanken rettes sterkest mot den siktede 16-åringen. BT kjenner til at politiet mener å ha sikret seg biologiske spor som knytter unggutten til drapsåstedet, men at de endelige svarene ikke foreligger før senere i uken. Disse vil være helt avgjørende for den videre gangen i drapssaken.

16-åringen har også hatt store problemer med å besvare en del av politiets mange spørsmål i avhør. I de fem avhørene før han fikk status som siktet, skal han også ha endre forklaring.

I går ble 16-åringen fengslet for fire uker, to av dem med total isolasjon.

I dag tas det stilling til hvilken skjebne den andre siktede 20-åringen skal lide. Så langt har politiet bare siktet han for medvirkning til drap. Det er derimot så langt ingen opplysninger som kan plassere han på åstedet. Igjen støtter politiet seg til samtalen som nabovitnet overhørte natt til onsdag 4. juni.

— Vi avgjør først tirsdag hva som skal skje med den tredje siktede. Vi er så vidt kommet i gang med avhørene, opplyser politiinspektør Krogvold.

Sent i går kveld fikk BT kjennskap til at politiet vurderer å løslate 20-åringen, av mangel på bevis for den alvorlige anklagen.

Drept natt til fredag

Krogvold forteller at en rekke opplysninger gjør at politiet nå er sikre på at Løtvedt ble drept natt til fredag før pinse. Det siste sikre livstegnet fra mannen, er en telefonsamtale han hadde til en bekjent ved 22.30-tiden torsdagskvelden.

Det er ingen tvil om at presset nå settes inn mot 16-åringen. Han er også den eneste som, etter det politiet kjenner til, kan ha hatt noe motiv for å havne i klammeri med den avdøde.

Som BT tidligere har skrevet, skulle de to møte i konfliktrådet, etter at 16-åringen hadde kjøpt noen dvd-plater i Løtvedts navn.

Utelukker ran

16-åringen har derimot overfor BT hevdet at de senest tirsdagen før drapet var kommet til enighet om å løse saken i minnelighet. Samme kvelden mener politiet at 16-åringen sammen med de to andre siktede inngikk avtale, eller forbund som det heter i straffeloven, om å ta livet av 59-åringen.

— Det er ingenting som tyder på at den drepte ble utsatt for noe ran. Slik saken står nå, fremstår dette som et drap, sier Krogvold.

Mentz Dankert Løtvedt ble drept etter massiv vold mot hodet. Mannen ble liggende død i sin leilighet på Solsmittet på Toppe i minst en uke før han ble funnet. Bekymrede venner alarmerte da politiet, etter at de ikke hadde oppnådd kontakt med ham på en uke.

<b>UENIGE:</b> Advokat Vegard Austgulen (til venstre) mener det ikke kan føres bevis for at hans 16 år gamle klient har begått drap. Politiinspektør Svein Erik Krogvold er av en annen oppfatning. I går ble unggutten fengslet for fire uker, to med total isolasjon. FOTO: EIRIK BREKKE