– Opplysningen om at byrådet visste om Bydrifts forventede underskudd betyr at byrådet førte bystyret bak lyset 25. juni. Det bekrefter og utdyper den kritikken vi har reist mot byrådet, sier Torstein Dahle (Rødt).

Fremmet mistillit

Rødt fremmet et mistillitsforslag mot byråd Lisbeth Iversen for manglende informasjon i Bydrift-saken. Dahle mener byrådet bevisst feilinformerte bystyret.

– De presenterte bystyret for et helt misvisende bilde av resultatet. Jeg er forbauset dersom det å aktivt mislede bystyret ikke skal få konsekvenser.

Gruppeleder Terje Ohnstad (Ap) er oppbrakt over opplysningene BT har fremskaffet.

– Dette er veldig alvorlig. Vi skulle hatt denne informasjonen i juni slik at vi hadde hatt en mulighet til å få en oversikt over problemene. I tertialrapporten bystyret behandlet står det ingenting om problemene.

Feilinformert flere ganger

Ohnstad mener informasjonen som ble gitt i desember var utilstrekkelig. Da fortalte byrådet om underskuddet.

– Vi fikk ikke et ord den gang om når byrådet faktisk fikk informasjon om de store problemene. Denne informasjonen ble holdt skjult for oss.

SV, som støttet mistillitsforslaget fra Rødt, mener byråd Lisbeth Iversen fikk informasjon fra flere kanaler.

– Hun hadde ansvar for Bydrift og hun hadde ansvar for samferdselsetaten som nøt godt av det lavt prisede anbudet. Her har informasjonen kommet til henne fra flere kanaler lenge før hun fant grunn til å informere bystyret.

Ubehagelig i valgkampen

Torstein Dahle tror byrådet kan ha ønsket å holde Bydrifts misere unna valgkampen.

– Det er en veldig nærliggende tolkning. Møtet i juni i fjor var siste bystyremøte før valget, og det var nok bekvemt å holde temaet unna valgkampen.

Ohnstad er enig.

– Her kommer det frem at konkurranseutsettingen, som særlig Høyre har vært opptatt av, har mislykkes. Det var nok opplysninger Høyre ikke ønsket skulle komme frem i valgkampen.

Krever høring

Arbeiderpartiet støttet ikke mistillitsforslaget mot Iversen selv om partiet mente det var grunn til å kritisere byrådet for utilstrekkelig informasjon.

– Det som kommer frem nå gjør at tilliten blir enda mindre. Dobbelt alvorlig blir det fordi byrådet ikke kom med noen forklaringer da bystyret behandlet mistillitsforslaget. Høyres gruppeleder uttalte faktisk at byrådet hadde gitt god informasjon. Den uttalelsen kommer nå i et underlig lys.

På vegne av Ap krever Ohnstad en høring om skandalene rundt Bydrift Bergen KF.

– Dette er absolutt en sak det bør være en høring på. Da vil vi få mulighet til å kalle inn ansatte i administrasjonen og ikke bare byrådet. Vi må få innblikk i hva som faktisk har skjedd, og da nytter det ikke bare å lytte til byråden.