— For at noen skal slåss, må de møtes. Er de ute på nattelivet på forskjellige steder, kan de heller ikke utøve vold mot hverandre, påpeker Visnes.

Politistasjonssjefen og høyrepolitikeren lanserte ideen om et mer spredt natteliv da bystyret diskuterte gatevoldsproblemet mandag.

— Bergen er nesten helt alene om å ha et tilbud til innbyggerne på denne tiden av døgnet. Det gjør at det er mye folk som samles i sentrum, noe som også øker risikoen for vold, sier Visnes.

Kulturkollisjon i Bergen

En analyse som ble gjort under politiets gatevoldsprosjekt i 2005 viste at nær halvparten av dem som var innblandet i vold i sentrum ikke kom fra Bergen.

Politiet har ikke grunn til å tro at dette har endret seg vesentlig de siste årene.

Visnes ønsker en diskusjon rundt at Bergen sentrum er det eneste området hvor en legger opp til et natteliv.

— Uten at jeg har konkludert, mener jeg at vi i møte med nabokommunene bør kunne diskutere om nattelivet bør spres mer geografisk, blant annet for å bergense gatevolden i sentrum, sier Visnes.

Leder for patruljeseksjonen ved Bergen Sentrum politistasjon, Bernt Angeltvedt skjønner argumentasjonen til sin kollega.

— Det er veldokumentert at fortetting av berusede mennesker skaper større problemer, sier Angeltvedt.

Under gatevoldsprosjektet gjorde politiet en grundig analyse, og Angeltvedt forteller at de blant annet avdekket det han omtaler som en «kulturkollisjon».

— Du skal ikke langt utenfor Bergen før du er på bygden. Det er noe annet å gå på dans enn å være i en stor by som Bergen, sier Angeltvedt.

- Opp til kommunene

Byrådsleder Monica Mæland (H), som også har ansvar for skjenkepolitikken, mener at Bergen har et dilemma.

— Det er naturlig at mange vil komme hit for å bruke vårt mangfoldige tilbud, og vi ønsker selvfølgelig å ta imot våre gjester. Samtidig gir det oss noen spesielle utfordringer, blant annet knyttet til vold og bråk, sier Mæland.

Byrådslederen ser også sin partikollegas argumenter. Hun mener at det er omegnskommunene som må avgjøre om de ønsker mer natteliv lokalt.

— Men noen av kommunene begynner å bli store. Tiden vil nok arbeide for en videre sentrumsutvikling i flere av nabokommunene til Bergen. Da blir utfordringen til våre naboer å gjøre de lokale tilbudene attraktive for innbyggerne, sier Mæland.

Lover mer politi i helgene

Også i bydelene utenfor sentrum er det svært få restauranter, puber og lignende med skjenkebevilling og åpningstider utover klokken tolv på natten.

Det har sammenheng med Bergen kommunes skjenkeregelverk, som sier at «Serveringssteder som ligger i områder med karakter av boligområder kan normalt ikke påregne å få skjenkebevilling».

Bernt Angeltvedt i Bergen sentrum politistasjon mener det er et politisk spørsmål om bydeler og nabokommuner skal ha et natteliv.

— Men isolert sett for oss i Bergen sentrum vil det være bra om køene ble kortere og det var færre folk i lysløypen på de mest utsatte tidene, sier Angeltvedt.

Han mener likevel at gatevolden må bekjempes på flere fronter, og han lover blant annet mer synlig politi i Bergen i høst.

— Vi har lagt om vaktene slik at bemanningen i helgene blir bedre. Forhåpentlig vil vår tilstedeværelse virke dempende, sier Angeltvedt.