— Huset er ubebodd, og det kan jo ikke ha begynt å brenne av seg selv. Da er det rimelig å tro at brannen var påsatt. Men foreløpig venter vi på svar fra kriminalteknikerne som har jobbet på stedet, sier politioverbetjent Terje Herland ved Arna og Åsane politistasjon til bt.no.

Huset ble totalskadd i brannen. Vitner har sett personer løpe like i nærheten av Madsens bolig, like rundt tidspunktet da det begynte å brenne.

— Det er for tidlig å si noe om dette kan knyttes direkte til brannen, sier Herland. Overbetjenten utelukker ikke at det ubebodde huset kan ha blitt brukt som oppholdssted for diverse folk.

— Men da retten var på befaring i huset for noen uker siden, var det ingenting som tydet på dette. Nå er det vel forresten riktigere å kalle dette en rønne enn et hus, forteller han.

Mandag faller dommen etter det såkalte Åsane-drapet, den mest omtalte drapssaken i Bergen på lang tid. Saken har i flere år vært preget av frykt og trusler.

— Det er jo naturlig å se nærmere på om det er en sammenheng mellom drapssaken og brannen, men foreløpig er det ingenting som tyder på det, mener overbetjent Herland.

Oljearbeideren Madsen ble drept i huset sitt for vel to og ett halvt år siden.

Jarle Olsen risikerer lovens strengeste straff, mens aktor har lagt ned påstand om 18 års forvaring for Tor Helge Flaten. Drapet omtales som en ren henrettelse.

Tidligere er en 27-åring dømt til åtte års fengsel for medvirkning til legemsbeskadigelse med døden til følge.