— Jeg mener det må ha vært feil med lysene. Jeg kjørte på grønt, og ute i krysset kom Bybanen mot meg. Den stanset, jeg rygget tilbake og traff bilen som sto bak meg, sier Skår.

Ifølge ham kikket bybaneføreren rart på ham da banen kjørte videre sørover.

— Måten han så på meg tydet på at han mente jeg hadde kjørt på rødt lys og at han hadde grønt. Jeg tror det var feil på lysanlegget, for jeg vet at jeg hadde grønt lys, og bybaneførerens blikk tydet også på at han hadde det samme, sier Skår.

Prosjektingeniøren beskriver seg selv som en erfaren sjåfør. Han kjører ofte i Inndalsveien, ettersom han bor på Minde.

— Veien er uoversktlig med mange krysninger mellom bil og bane, mener han.

Får støtte

Da Skår kom ut i krysset på vei ned til venstre mot Bjørnsons gate, ble han skremt over Bybanen som var foran ham.

— Jeg måtte bråstoppe og rygge ut av sporet for unngå kollisjon med Bybanen. Desverre var jeg uoppmerksom bakover og rygget inn i bilen som kom bak meg, men jeg unngikk front til front-kollisjon med banen. De materielle skadene var heldigvis ikke store, og ingen kom til skade, men konsekvensen kunne ha blitt verre om jeg hadde fortsatt rett frem, sier Skår.

Keiji Watanabe satt i bilen som Skår traff. Han støtter opp om at Skår kjørte på grønt lys.

— Det er jeg sikker på, sier Watanabe.

Ser på saken - Vi har sett nærmere på denne saken og har et annet inntrykk av situasjonen. Jeg vil også påpeke at farten er satt ned i Inndalsveien på grunn av møtende trafikk, sier Dan Hildebran, administrerende direktør i Fjord1partner.

- Har det vært teknisk feil som har gitt grønt lys for både biler og Bybanen i møtende retning?

— Nei. Det har ikke forekommet, svarer Dan Hildebrand, som minner om at det er viktig at bilistene er oppmerksomme og følger trafikkreglene.