GUNNAR WIEDERSTRØM

Kommunalminister Erna Solberg gikk denne helgen langt i å bekrefte at hun gir Bergen rundt 200 millioner kroner ekstra.

— Vi har inngått en avtale med Frp om å tilbakeføre selskapsskatten til kommunene. Jeg stoler på at Frp står ved avtalen og legger det til grunn i vårt statsbudsjett, sier Solberg til Bergens Tidende.

Tar ikke sjansen

Problemet for byrådet er at de ikke med sikkerhet kan vite om Stortinget følger opp forslaget fra Solberg.

Etter det BT har grunn til å tro legger byrådet inn hele dette beløpet i budsjettet som finansbyråd Henning Warloe presenterer for bystyret nå i ettermiddag.

Men sikker kan byrådet ikke være. For saken skal opp på nytt, både i forbindelse med statsbudsjettet og som en egen sak i Stortinget. Selv om Frp blir budsjettpartner, kan det endelige resultatet for Bergens vedkommende bli atskillig mer beskjedent enn 200 millioner.

Skulle regjeringspartiene bli enige med Arbeiderpartiet, kan det føre til at omleggingen ikke blir gjennomført alt til neste år, eller at resultatet blir mindre gunstig for Bergen. Arbeiderpartiet har nemlig vært kritisk til omleggingen.

Trenger pengene

Det er ingen tvil om inntektene fra selskapsskatten er helt avgjørende for at byrådet skal nå sine mål. Da BT omtalte omleggingen i mai i år uttalte finansbyråd Henning Warloe.

— Dette er tiårets nyhet for Bergen. Selv om kommunen klarer å redusere utgiftene så mye som byrådet har forutsatt, mangler vi 150 millioner kroner. Det kan vi ikke håndtere uten mer penger fra staten.

Og på spørsmål om hva som skjer dersom pengene ikke kommer, svarte Warloe:

— Da ser vi for oss nedlegging av skoler i stor stil og oppsigelser av kommunalt ansatte. Med disse pengene skal vi få skikk på kommunens økonomi slik fylkesmannen har forutsatt.