Etterforskningen av det politiet mener kan være en svært omfattende bedrageri-sak, pågår for fullt. Utover de fire personene som alt er siktet og fengslet, kjenner BT til at politiet har mistanke mot ytterligere en håndfull ansatte. I tillegg kommer dem som har kjøpt av tyvegodset.

— Vi tror ikke de fire har vært alene om å stjele, sier en ordknapp Tore Sørland, politiadvokat i Hordaland politidistrikt.

Ser på samarbeid

Tre lagerarbeidere og en sjåfør sitter fengslet. De tre lagerarbeiderne skal ha jobbet på ulike avdelinger. Det har gitt dem, sammen med sjåføren, tilgang til et bredt spekter av varesortimentet.

— Det er åpenbart interessant å se nærmere på et mønster for samarbeid de siktede imellom, sier Sørland.

BT kjenner til at politiet nå jobber ut fra en teori om at det er stjålet varer for minst 600.000 kroner og kanskje opp imot 1,2 millioner kroner bare de siste halvannet året.

Kilder opplyser at Rema-ledelsen mener tyveriene startet i 1998. Det skal derimot være svært vanskelig å kunne avdekke tyverier så langt tilbake.

Shampo og kjøtt

Politiet vil ikke gå inn på hva som til nå er beslaglagt, bare at det dreier seg om «betydelige beslag».

— Vi mener beslagene representerer store verdier, sier Sørland.

Forsvarerne til de fire siktede stiller seg, sammen med sine klienter, uforstående til dette. De mener beslagene har et beskjedent omfang. De fire siktede har erkjent å ha tatt varer, men hevder det totalt dreier seg om verdier for toppen 30.000 kroner. Bare en liten del skal være solgt videre.

Som BT skrev i går er det beslaglagt en rekke toalettartikler. Det skal også være funnet en del frysevarer under ransakelsene av boligene til de fire siktede.

Privatetterforskerne som ble leid inn for å avsløre tyveriene merket seg spesielt de fire siktede. Disse skal det være håndfaste bevis mot. Man har derimot ikke greid å spore varene, etter at de ble brakt ut av lageret.

Remalageret skal ikke være videoovervåket. Flere BT har snakket med sier også at det har vært relativt enkelt for uærlige ansatte å ta med seg varer ut, uten at det er blitt oppdaget, og at det således har blitt en ukultur.

Skal ha reist mye

Et viktig arbeid for politiet nå, blir å kartlegge privatøkonomien til de fire siktede. BT kjenner til at politiet har merket seg at to av de siktede til tider har drevet hyppig reisevirksomhet, langt mer enn hva andre med samme inntekt ville ha råd til.

— Jeg vil ikke gå inn på enkeltheter i etterforskningen. Vi jobber nå for fullt for å ha mest mulig klarlagt inntil fengslingen av de fire siktede går ut om fire uker, sier Sørland.