Det er resultatet av dommen i Norges største arbeidsrettssak, ifølge eks-tillitsvalgt i Braathens, Christian Heitmann.

Avgjørelsen falt i går i Asker og Bærum tingrett. De fleste av de 375 tidligere Braathens-ansatte som hadde gått til sak mot SAS for uriktig oppsigelse og for å få sine rettigheter tilbake, vant ikke frem.

— Det foregår betydelige nedbemanninger i Bergen nå. Det er de tidligere Braathens-ansatte som ryker først. Vi fikk løfter om at vi skulle likebehandles med de SAS-ansatte. Det har dommerne oversett, hevder Heitmann.

Han var partsrepresentant for alle de 375 saksøkerne i møter med gruppens advokater.

- Skuffende, provoserende

Tingretten slår fast at for de aller fleste Braathens-ansatte foregikk det ingen såkalt virksomhetsoverdragelse da de havnet i SAS-eide Scandinavian Ground Handling Service (SGS) etter oppkjøpet i 2001.

Oversatt fra jusspråket betyr det: Med store budsjettkutt på ønskelisten kan SAS fritt si farvel til de med kortest erfaring. Det vil naturlig nok ramme de som nylig gikk med Braathens-logo på ryggen.

Det anslås at totalt fire tusen ansatte i SAS-konsernet - i luften og på bakken - har grunn til å skjelve. SAS må trolig spare inn hele 20 milliarder svenske kroner innen 2005.

Det fantes rundt 250 Braathens-ansatte på Flesland før oppkjøpet. Mange tok sluttpakke. Resten utgjør litt over 60 av dagens 240 bakkeansatte, som alle får lønn på papir med SAS-logo.

Hjem uten konfekt

— Dette er skuffende, provoserende og urettferdig. Stillingsvernet er nå klart svekket ved fremtidige oppkjøp i næringslivet, sier Heitmann.

Han vitnet i rettssaken på vegne av 45 saksøkerne fra Flesland. Skuffet og frustrert kom den nå SAS-bakkeansatte i går ned flytrappen på Flesland, en trapp han vanligvis triller på plass ved flyet.

I bagasjen hadde Heitmann ingen presanger fra tingretten til gamle Braathens-kolleger.

— At de ansatte i Molde og Kristiansund fikk beholde sin ansiennitet og stillingsgrad var ventet. Vi fikk nesten ikke medhold på noen punkter. Denne dommen blir trolig anket, sier Heitmann.

Han mener dommen vil ha virkning for liknende saker i fremtiden, hvis den blir stående.

- Skal det være en flytrapp?

— Dommen fjerner stillingsvernet i slike saker. Dette er ikke bare et nederlag for oss, det er et nederlag for alle ansatte i bedrifter som i fremtiden havner i oppkjøpssituasjoner, mener Heitmann.

Han mener dommen åpner for at bedrifter kan skalte og valte med ansatte og underavdelinger i bedrifter som kjøpes opp.

— På Flesland unngikk SAS å overta det nye utstyret Braathens hadde for bagasjetransport og flytrapper. De solgte det for en billig penge. Nå bruker vi dårlig utstyr fra SAS, hevder Heitmann.

Sik mener han SAS bevisst reduserte risikoen for at det hele juridisk sett kunne karakteriseres som en virksomhetsoverdragelse på Flesland.

SKUFFET HJEM: - Vi har gjort for dårlig håndverk. Vi burde laget detaljrike avtaler med SAS for våre Braathens-kolleger, erkjenner tidligere tillitsvalgt i Braathens, Christian Heitmann i den LO-tilsluttede Flyarbeiderforeningen. Han er i dag lagleder og skiftleder blant SAS-bakkemannskapene på Flesland.<p/>FOTO: BJØRN ERIK LARSEN