TOR LEIF PEDERSEN

Fedje

Det sier personer med kjennskap til det problematiske u-båt-vraket til Bergens Tidende.

I går arrangerte Naturvernforbundet Nordhordland et seminar på Fedje om den tikkende miljøbomben på havbunnen utenfor kystkommunen.

Beredskapsdirektør i Kystverket, Tor Christian Sletner, sa at etaten i går oversendte en rapport til Fiskeri— og kystdepartementet med sin anbefaling om hva som bør gjøres med U864. Sletner ville ikke si hva rapporten inneholder. Men han sa at det hastet for departementet å få Kystverkets oppfatning av hva som skal skje med vraket.

- Fedjebuene føler frykt

— Lokalsamfunnet Fedje er svært interessert i hva som skal skje med ubåtvraket, sa Sletner.

Han la til at departementet vil få en offisiell rapport med Kystverkets anbefalinger i begynnelsen av neste uke.

Fra lokalt hold fikk Kystverkets folk klar melding om å fjerne vraket og kvikksølvet i og rundt vraket.

Ordfører Erling Walderhaug og leder for Naturvernforbundet Nordhordland, Aslaug Aalen, overrakte et brev til fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen. I brevet krever de at vraket blir fjernet, og oppfordrer ministeren til å gi saken høyeste prioritet.

Kommunelegen på Fedje, Ernst Horgen, sa at det er stor frykt blant fedjebuene for følgene av at det ligger store mengder kvikksølv på 150 meters dyp like utenfor øyen.

Mye står på spill

Fire lokalpolitikere gjorde det klart at de mener vraket og kvikksølvet må fjernes.

Gisle Handeland fra Arbeiderpartiet mener at hensynet til miljøet, lokalsamfunnet, de nære havområdene og Norges renommé som fiskerinasjon står på spill. Harald Kremner fra Kystpartiet krevde handling nå. Både Kremner og Eli Årdal Berland fra Høyre krevde at det blir bevilget midler til å løse problemet. Kim Størksen fra Sosialistisk Venstreparti sa at det i denne saken handler om trygghet for folk, næringene i området og maten som hentes opp av havet.

Rederiet Saga Shipping eier ubåtvraket. Styreformann i rederiet, Dag Ammerud, fortalte at kvikksølvbeholderne må sikres på bunnen før vraket heves dersom man velger å ta det opp. Den store utfordringen er å finne en måte å gjøre dette på uten at kvikksølvet kommer i fri flyt. Kvikksølvet blir meget giftig hvis det kommer ut i bunnslammet rundt ubåten. Da ender det giftige metallet i næringskjeden.

Til BT sier Ammerud at han har inntrykk av at sentrale myndigheter mener vraket må fjernes.

— Tror du personlig at det blir hevet?

— Ja, det tror jeg, sier Ammerud til BT.

Bergens Tidende lyktes i går kveld ikke å få kommentar til saken fra Fiskeri- og kystdepartementet.