Når det gjelder kommuneøkonomi har Bergen og Trondheim gått i tospann. I Bergen har byrådets kronargument for den kommunale armod vært det urettferdige i et inntektssystem som gir Bergen 400 millioner mindre enn de øvrige storbyene. Trondheim rammes på samme måte.

— Vi synes inntektssystemet er forferdelig urettferdig, sier Liv Sandven, KrF-politiker og utflyttet bergenser.

Der slutter også likheten.

Kraftmilliarder på bok

De to siste årene har de økonomiske vanskene tårnet seg opp for Bergen. Forrige uke varslet finansbyråd Trond Tystad (Ap) at kommunen vil få et underskudd for 2002 på opptil 250 millioner kroner.

I Trondheim viser foreløpige regnskapstall at regnskapet blir gjort opp i balanse. Ikke siden 1992 har Trondheim hatt underskudd. Hele denne perioden har byen vært borgerlig styrt.

Liv Sandven mener salget av kommunens kraftselskap til Statkraft er hovedforklaringen på at kommunen klarte seg gjennom 2002.

Salget innbrakte vel 5,5 milliarder som er satt på fond. 239 millioner av avkastningen ble tilført driftsbudsjettet i fjor.

Også i 2001 - før kraftmilliardene rant inn - gikk Trondheim ut i null, mens Bergen fikk røde tall.

— Men det blir feil å tro at alt bare er solskinn her, sier Sandven til Bergens Tidende.

Tøffe runder

— I tillegg har vi ført en veldig streng budsjettpolitikk og har bak oss flere tøffe runder med kutt og nedleggelser.

Liv Sandven minnes med gru da politikerne vedtok å nedlegge et gammelt aldershjem, og de gamle demonstrerte på torget. Den gang ble hun skjelt ut for åpent tv-kamera.

— Det var ikke gøy, sier hun.

Desto kjekkere da å høre fra den samme damen som skjelte henne ut, at hun stortrives på sitt nye sykehjem.

Liv Sandven har med interesse notert seg at byrådet i Bergen i fjor høst foreslo å stenge aldershjem, men fikk flertallet mot seg.

— Har du noe råd å gi bergenspolitikerne?

— Det skal jeg passe meg vel for. Vi har nok å styre med her i Trondheim, sier hun.

Også Bergen har tjent milliarder på kraftaksjer. Salget av BKK-aksjer har tilført kommunen fire milliarder i to omganger. I Bergen er storparten av kraftmilliardene blitt brukt til å lette gjelden.

Derfor er gjelden pr. innbygger i Trondheim svimlende 13.452 kroner, mens den i Bergen er 1818 kroner pr. innbygger, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Likevel; selv med langt mer gjeld å betale renter på, klarer Trondheim seg bedre enn Bergen.

TØFFE TAK: Liv Sandven har selv opplevd å stå foran journalister og tv-kamera og forsvare smertefulle nedskjæringer. FOTO: ADRESSEAVISEN