Lungegaardens er Bergens eneste rene jentebuekorps. I årevis har de slitt med holdningen om at «buekorps er en guttegreie». Men i år ser ikke dette ut å ha hindret innmeldingen av trommeglade jenter.

Guttene sliter Buekorpset har økt antall innnmeldte medlemmer med nærmere 50 prosent.

— Vi har 38 innmeldte medlemmer i år, mot gjennomsnittlig 20 på linje i fjor, forteller en stolt sjef, Birthe Mari Jakobsen Myking.

De største buekorpsene i byen har alle opplevd nedgang i oppslutningen.

— Veldig mange av buekorpsene i Bergen har under 20 på oppstilling, forteller Myking.

50 på linje 17. mai På første oppstilling i år talte hun 25 trommende jenter på Lungegaardens.

Drømmen for nasjonaldagen er klar:

— Målet er å stille 50 stolte jenter på linje på 17.mai.

Lungegaardens-sjefen øyner et håp om å vinne den gjeve 17.mai-pokalen.

— Og da med 50 glade jenter i rekkene. Det tror jeg vi klarer.

Verving

Lungegaardens har drevet aktiv verving på bergensskolene i vinter. Jentene har også tatt i bruk Facebook som rekrutteringskanal, i tillegg til egen nettside.

Myking håper Facebook skal føre til at flere jenter oppdager buekorpset. Hun forteller gjerne om fordelelene for jenter ved å være med i buekorps.

Man får mange gode venninner og viktig erfaring fra organisasjonsarbeid og ledelse. I tillegg kommer mange spennende turer.

— Det er ikke alle som er klar over at det finnes et buekorps for jenter også, sier Myking.

— De fleste jenter er stolt av å gå i buekorps, de følger familietradisjonen eller skaper en ny en, og vi håper sterkt at flere jenter blåser i disse gammeldagse holdningene og melder seg inn hos oss.

Godt samarbeid

Lederen håper at nedvurderingen av jentebuekorps snart er historie.

— Det har vært et problem med trakassering av rene jentebuekorps. Noen mener at buekorps alltid har vært og alltid skal være kun for gutter .

— Vi vet om jenter som har sluttet i buekorps pga mobbing fra medelever, men vi har ikke fått noen meldinger i år, og håper det forsetter slik. Når jentebuekorps var helt nytt opplevde jentene mobbing fra andre buekorps, men nå føler jeg at vi har et godt samarbeid med gutter i buekorpsene.

MASKOT: Birthe Mari Jakobsen Myking og buekorpsets maskot, Vilde Bjorøy. FOTO: Holly Hui