Tåken var med og skapte en nesten trolsk stemning mellom de ruvende grantrærne på Fløyen i går ettermiddag. Tipset beskrev et rite-sted på en lysning i skogen, bare noen hundre meter ovenfor Fløirestauranten.

To sirkler

Her er hva vi fant: En sirkel, om lag halvannen meter i diameter, laget av mindre steiner. Inne i sirkelen har noen arrangert pinner i en femtagget stjerne og tegnet opp stjernefiguren med hjelp av hyssing.

Mot nord står plantet et trekors. Utenfor, som en ytre sirkel, er det trukket hyssing rundt trestammene. På alle trær innenfor hyssingen henger et mindre trekors bundet fast, noen av dem opp ned.

Et av trærne har en nærmest symbolsk renneløkke festet til stammen, og under renneløkken dingler en liten menneskeliknende trefigur.

Politiet vil sjekke

Politiet i Bergen er tipset om rite-stedet på Fløyen, bekrefter informasjonsleder Trygve Hillestad ved Hordaland politidistrikt. — Vi har tenkt å ta en kikk på stedet, selv om det i utgangspunktet ikke er forbudt å stelle i stand slikt i skog og mark, sier Hillestad til BT. Særlig er politiet interessert i å sjekke spor etter eventuelle nynazister. Derfor er hysj-politiet informert om treffstedet på Fløyen. Nazimiljøet i Bergen betegner Hillestad som lite og rimelig oversiktlig.

— Ikke noe å bekymre seg over, sier han og legger til at politiet selvsagt er glad for å bli holdt orientert om mystiske funn.

Utelukker nazister

ý Jeg vil med ganske stor sikkerhet utelukke at dette er noe nazi-orientert, sier religionshistoriker Asbjørn Dyrendal ved NTNU i Trondheim.

BT har beskrevet rite-stedet for ham. Etter beskrivelsen tror Dyrendal at steinsirkelen, hyssingen og korsene er laget av en gruppe ny-hedenske, såkalte neo-paganister.

Eventuelt ungdommer som har skapt stedet for rollespill.

Satanister vil Dyrendal langt på vei utelukke.

— Satanister ville ikke gjort seg så stor flid. Dessuten hadde satanistene ganske sikkert etterlatt seg tomflasker eller andre rester av rusmidler i området, påpeker religionshistorikeren.

Engangsgrill

Eneste spor av ordinær verdslig aktivitet vi fant ved steinsirkelen, var restene etter en vanlig engangsgrill.

— Hvor stort er den ny-hedenske miljøet i Norge?

— Dette nyreligiøse feltet av heksedyrkere, keltere, wicha'ere og naturmystikere består av noen hundre personer. Når jeg er såpass omtrentlig henger det sammen med at mange ikke ønsker noen fast tilknytning til grupper og organisasjoner, sier religionshistoriker Asbjørn Dyrendal til BT.

TROLSK: Trekorsene og sirkelen Inne i skogen på Fløyen ga en nærmest trolsk stemning mellom de ruvende grantrærne.<p/>FOTO: TOR HØVIK