De siste årene har Gaia Trafikk fått 3,9 millioner kroner fra kommunen for å holde liv i de elektriske bussene. Nå øker trolig støtten til vel 5 millioner kroner. Vanskelig sak — Det har vært en vanskelig sak for egentlig er det ikke kommunens oppgave å gi støtte til driften av Gaia, men samtidig er trolleybussene viktig for Bergen, sier finansbyråd Trond Tystad.Gaia Trafikk får nå mulighet til å ruste opp trolleynettet og investere i nye busser. Både bussene og linjenettet er i svært dårlig forfatning.- Gaia skal kjøpe inn seks nye trolleybusser og vi forventer at det blir toppmoderne og attraktive busser, sier Tystad.Det er fylkeskommune som har ansvaret for kollektivtrafikken i Hordaland. Støtten er blitt stadig mindre de siste årene, og trolleybussene ville forsvunnet om ikke bergenspolitikerne hadde tatt affære.- Å fjerne de mest miljøvennlige bussene fra det mest forurensede området i Bergen, er ingen god miljøpolitikk, sier Tystad.

REDDET: Trolleybussene i Bergen er reddet.
Arkivfoto