MARIANNE RØISELAND marianne.roiseland@bt.no

— Det er ingenting som taler for å videreføre trolleybussene hvis ikke kommunen går inn med penger, sier styreleder i Gaia Trafikk Bjørn Østbø.

Dystre tall Både trolleybussene og linjenettet trenger sårt til fornyelse. Men i presset økonomisk situasjon har ikke Gaia råd til å bære ansvaret for det særegne bussnettet i deler av Bergen sentrum.

I fjor mistet Gaia vel en halv million passasjerer. I år tapte busselskapet hele 320.000 passasjerer de fire første månedene. Bjørn Østbø ble utpekt som Gaias nye wonderboy etter fjorårets turbulente høst, med høylytte klager og protester fra byens reisende. Østbø har ikke maktet å snu den negative utviklingen selskapet har opplevd de siste ti årene.

— At passasjertallet har fortsatt å synke bør ikke overraske noen. På ett år har vi måtte øke prisene med 10 prosent. Å snu utviklingen i kollektivbruken er ikke noen enmannsjobb, sier Østbø.

Liten støtte Styrelederen er bekymret for kollektivtrafikkens fremtid.

— På vegne av Gaia og kollektivnæringen må en håpe på større samsvar mellom politiske ønsker og politiske prioriteringer, sier Østbø. Han tror ikke kampen om kundene kan vinnes uten rimelige billetter, bedre fremkommelighet og bredde i tilbudet.

Samtidig som Gaia sliter med lav offentlig støtte, er Bergen kommune i full gang med å planlegge bybane til langt over en milliard kroner. - Bybane blir et tungt løft. Hvis det går på bekostning av å styrke annet kollektivtilbud, er det grunn til å sette spørsmålstegn ved prioriteringen, sier Østbø.

Kundegaranti Gaia Trafikk har det siste året vært opptatt av å rydde i eget bo.Det er allerede etablert et servicesenter i Bergen sentrum. Til høsten kommer selskapet med en serviceerklæring som lover punktlighet og rene busser.

Bussjåførene er organisert i vaktlag. Det skal både gi de ansatte et bedre arbeidsmiljø og gi passasjerene sjåfører de kjenner igjen. Over 2 år bruker Gaia nærmere 6 millioner kroner på å skolere sin 1100 ansatte til å gi kundene et best mulig tilbud.

— Vi tror det er viktig å bygge opp bedriftskulturen og varemerket Gaia overfor kundene, sier Østbø. Men han mener det er forhold utenfor Gaia som til syvende og sist vil avgjøre om passasjerene kommer tilbake.

— Kundene våre har sagt klart ifra at de ønsker seg lavere priser og bedre fremkommelighet. På disse områdene er Gaia avhengig av andre, sier Østbø.