Samferdselsutvalget i Hordaland fylkeskommune gikk onsdag enstemmig inn for å forlenge trolleybusstilbudet frem til 2018.

— Jeg er veldig positiv på trolleybussens vegne etter dette vedtaket. Slik teknologien ser ut i dag, kan dette bety et meget langt liv for trolleybussen i Bergen, med utvidede linjer. For pr. i dag er trolleybussen best når det gjelder miljø. Bare Bybanen kan konkurrere. Med mindre batteribusser får lengre levetid, eller annen teknologi dukker opp, ser jeg for meg en utvidelse av linjenettet etter 2018.

Det sier nestleder i samferdselsutvalget, Alf Helge Greaker (V), etter vedtaket i fylkeshuset.

Det er fylkesutvalget som skal fatte det endelige vedtaket. Men gjennom stemmegivningen onsdag ligger det i kortene at også det utvalget støtter fylkesrådmannens forslag.

Overtar Bergens sponsing

I praksis innebærer vedtaket at fylket skal forhandle med Tide Buss om å forlenge den støtten busselskapet har fått gjennom en tiårig avtale med Bergen kommune. Byråd Filip Rygg (KrF) har for lengst gjort det klart at fylket nå har ansvaret for kollektivtransporten også i Bergen. Og at kommunen derfor finner det urimelig å sponse trolleybusslinjen fra Strandkaien til toppen av Birkelundsbakken med fem millioner kroner i året.

— Med vedtaket betyr også at alt rundt trolleybussdrift skal utredes av fylket. Det viktige fremover nå er å løfte blikket, fra å stirre seg tullete på driftsutgifter, til å ta med livsløpskostnader, samfunnsgevinsten i nullutslippsbusser og sparte dieselutgifter. Dessuten må vi få på bordet hvor en eventuell utvidelse av linjenettet bør skje. Kanskje Fyllingsdalen først, kanskje Sædalen, kanskje Laksevågsneset, sier Alf Helge Greaker.

— Nå skal trolleybussen også utredes i tråd med Kollektivstrategiplanen, og til våren skal politikerne på skolebenken og få innføring i konseptet trolleybuss, sier Greaker.

Høyre og Frp enige

— Er partiene som Venstre regjerer Hordaland fylke med, Høyre og Frp, like positive til trolleybuss som dere i Venstre?

— Høyre og Frp har sagt at de er åpne for en saklig debatt. Enten utvide trolleybusstilbudet eller legge ned. Jeg er enig i det. Vedtaket i går innebærer at alle sider skal utredes. Er trolleybussen det beste alternativet, blir det flere linjer og en trygg fremtid. Pr. i dag er trolleybussen best. Nå får vi politisk arbeidsro til å utrede dette skikkelig, sier Greaker.

— Trolleybussen er uansett foreløpig reddet, sier han.

— Å innhente kunnskap er ufattelig vesentlig i denne saken. Det går da også sjeldent tydelig frem av fylkesrådmannens innstilling, sa lederen i samferdselsutvalget, Gustav Bahus (Frp) under debatten.

Arbeiderpartiets Atle Kvåle gjorde det klart at hans parti ser positivt på trolleybuss, men at partiet ikke vil binde seg.

— Vi ser an hva som passer best når tiden kommer, sa han.

Avtroppende samferdselssjef Ann Iren Fagerbakke sier at fylket ikke har bundet seg til trolleybuss i fremtiden, men at konseptet skal utredes som en av flere teknologier innen kollektivtilbudet i Hordaland. En sak vil bli fremmet i løpet av 2016, i god tid før nye anbud skal gjelde fra 2018.