Det oppsto tvil om kommunen ville ta denne ekstraregningen på ca. 5 millioner kroner i året da fylkeskommunen overtok ansvaret for drift av kollektivtrafikken.

Nå har bystyret ryddet denne tvilen av veien.

Arkiv