En strømavtaker på taket av Gaia-bussen hektet seg fast og rev med seg kjøreledningen torsdag formiddag.

— Ved avsporinger vil noe som kalles en retriever automatisk trekke ned strømavtakeren, og dette vil stoppe slike uhell, forklarer Jan-Helge Sandvåg, divisjonssjef for verkstedet ved Gaia Trafikk.

Denne gangen var retrieveren defekt. Heldigvis sto ingen i veien for den fallende ledningen.

— Det har skjedd avsporinger før, men en liknende situasjon er ikke friskt i minne, forteller Sandvåg.

Gaia var raskt på pletten for å reparere skadene. Nå lover de å styrke vedlikeholdet, slik at uhell av denne typen ikke skjer igjen.

Det var en smal sak å fikse kjøreledningen, ifølge Sandvåg.

— Vi var mest bekymret for konsekvensene dette kunne hatt for andre, sier han.