Omsider fikk de sin straff, nesten 13 år etter det brutaleranet av Urmaker Bjerke.

Men da de to ranerne omsider ble stilt til ansvar for sinehandlinger, ble straffen av det milde slaget.

Begge to må sone et halvår i fengsel hver. For den eneransmannen er tre år av straffen gjort betinget. Annenmann får en fellesstraff for et ran han begikk motUrmaker Christensen i Oslo i 2010. Dermed kan han plusse på halvannet årsbetinget fengsel, og må totalt sitte fire år bak murene.

Fornøyde ranere

Begge polakkene så seg fornøyde med dommen fra Oslotingrett, og godtok dommen på stedet.

— Han ønsket bare å gjøre seg ferdig med hele saken, godtadommen og kunne reise hjem til familien sin, sier forsvarer Tor Kjærvik.

Trolig vil den ene av de to 35-åringene få tilbake sinfrihet allerede om kort tid. Han får fradrag for de nesten fire månedene hanhar sittet i varetekt. I tillegg er det vanlig praksis i norsk rettssystem atdømte slipper ut etter å ha sonet to tredjedeler av straffen.

— Jeg tipper han er ute over helgen, trolig allerede mandag, sier Kjærvik.

Den andre raneren må imidlertid belage seg på tilbringeennå en stund bak murene.

— Som han sa under rettssaken, skal han ta sin straff. Hanønsker å sone for det han har gjort, dra hjem til familien i Polen og leve etlovlydig liv, sier mannen forsvarer, Erik Dammen Stoltz.

Fikk stor tidsrabatt

Raidet mot Urmaker Bjerke er fortsatt et av de råesteranene i Bergens-historien. Når de to 35-åringene slipper unna med til sammenett års fengsel, skyldes det at det er gått så lang tid siden hendelsen, ifølgeaktor Mona Brandmo.

— Det er bare to år til saken ville blitt foreldet.Rettspraksis er at tidsaspektet tas hensyn til, når saken nærmer segforeldelse, sier Brandmo.

Hun er fornøyd med dommen, og mener rettferdighetenomsider har seiret.— Ranet varen svært godt planlagt og grov forbrytelse, som skal straffes hardt. Men det ergått så lang tid at den ene ransmannen er blitt en lovlydig borger, med jobb ogfamilie. Når det er gått så lang tid, er det normalt å ta hensyn til slikemomenter i straffutmålingen, sier Brandmo.

12 ÅR SIDEN: Daglig leder Oddny Albrechtsen var på jobb maidagen i 2000. Her rydder hun opp etter ranet. Etter 12 år kan hun glede seg over ranerne er dømt.
TOR HØVIK