Flere vitner har forklart at de så noen kaste en bylt med menneskeliknende form fra Rongesundet bru i tidsrommet 16. til 20. juli, bare noen få dager etter at Dung Tran Larsen ble meldt savnet.

Det har vært gjennomført flere søk i farvannet rundt broen, men uten funn.

Politiet vil derfor forsøke å kaste en gjenstand med om lag samme vekt som den savnede kvinnen fra broen, for å se hvor strømmen fører den. Testkastet vil trolig bli gjennomført i neste uke.

– Vi holder nå på med analyser av vær— og vindforhold på det aktuelle tidspunktet, og vil sette et tidspunkt når dette er avklart, sier stasjonssjef Tore Salvesen ved Laksevåg politistasjon.

For å finne områdene der det er mest aktuelt å søke etter den savnede kvinnen, vil politiet at strømforholdene skal være mest mulig like som i tidsrommet da vitnene gjorde sine observasjoner.

Gjenstanden som skal kastes fra broen vil også bli utformet slik at kastet gir et mest mulig realistisk bilde av hvor en kropp ville havne dersom den ble kastet fra broen.

– Det må være riktig tyngde og riktig form. Krimteknikere vurderer og planlegger dette, sier Salvesen.

Tidligere søk med dykkere og med spesialskipet Normand Mermaid i området under broen ga ingen funn. Målet med testkastet er derfor å kartlegge om hvilke områder som er mest aktuelle for søk i større avstand fra broen og på større dyp.

Dung Tran Larsens ektemann og svigermor sitter fortsatt fengslet, siktet for drap på småbarnsmoren. De er imidlertid ikke isolert i fengselet lenger.

Politiet er derfor svært sparsomme med informasjon om søk etter Tran Larsen som planlegges andre steder.

– Jeg kan ikke uttale meg om enkeltstående søk som vi ikke har startet opp ennå, sier Salvesen.

Ektemannen og svigermoren har ikke ønsket å la seg avhøre etter siste fengslingsmøte.