— Vi ønsker å prøve dette over en lengre periode, fordi det kan være nyttig å få med seg to vintersesonger. Da vil vi få en mulighet til å se hvordan sambruksfeltet virker inn på forurensingen, sier advdelingsdirektør Olav Finne i Statens vegvesen.

Sambruksfelt ble innført i kortere perioder i fjor vinter, men vegvesenet ønsker mer erfaring for å avgjøre effekten.

— Vil ikke dette kunne føre til lengre køer i Fjøsangerveien?

— Jo, det vil det. Men vi har tro på at folk vil tilpasse seg, for eksempel ved at flere kjører sammen. Dette er noe det er vanskelig å regne seg frem til, derfor er det en fordel å få det prøvd ut i praksis, sier Finne.

Både kommunen og fylkeskommunen ønsker sambruksfeltet. Men til syvende og siste er det politiet som er skiltmyndighet, og som avgjør om det skal innføres. Da vil trafikksikkerhet være viktigst.

— Men vi mener Fjøsangerveien egner seg for sambruksfelt, nettopp fordi farten der er lavere enn på andre innfartsårer. Derfor er det ikke stor risiko for trafikkulykker, sier Finne.

Byråd Lisbeth Iversen er begeistret for at også Statens Vegvesen vil ha sambruksfelt.

— Vi vil helst ha det permanent, men dette er en god start. Det tyder på at Vegvesenet har kommet på nye tanker, sier hun.