I komite for oppvekst torsdag ettermiddag gikk Arbeiderpartiet, Fremskrittspoartiet, RV, SV og Senterpartiet mot byrådets forslag om å legge ned de tre skolene. Disse partiene har flertall i bystyret.

Fremskrittspartiet skal i morgen i forhandlinger med byrådspartiene Høyre, Krf og Venstre om budsjettet.

Alt tyder på at Frp her vil gjøre det klart at partiet ikke kan støtte forslaget om å legge ned skolene.