Dermed kan det ligge an til at omtrent halvparten av bilparken må stå hjemme fra tirsdag morgen dersom værprognosene slår til.

Forberedt

— Femdagersvarselet vi har fått i dag tilsier at det skal bli høy forurensning mandag, tirsdag og onsdag. Beredskapsrådet er forberedt på at det vedtas datokjøring fra tirsdag, sier byråd Henning Warloe.

Han forklarer at vedtaket i tilfelle gjøres tidlig mandag.

Det har også vært et spørsmål om hvilke tiltak som kan settes i verk med tanke på skip som ligger til kai i indre havn når luftforurensningen blir helsefarlig.

— Vi har en tett dialog med havnevesenet, men det er de som sitter med den endelige avgjørelsen, forklarer byråd Warloe.

Henstiller

Havnesjef Inge Tangerås lister opp en rekke tiltak som de allerede er i gang med.

— Vi har sendt generelle henstillinger til de rederiene som bruker de mest utsatte plassene i havnen mye med tanke på at de kan velge andre steder. I tillegg ber vi om at de kjører maskinene minst mulig.

— Kan dere avvise skip med grunnlag i luftforurensning?

— Det er et spørsmål vi ennå ikke har avklart. Havne- og farvannsloven omfatter slik vi ser det miljøhensyn i sjøen. Når det gjelder luft er det kommunen som har det siste ordet.

— Betyr det at kommunen kan sette foten ned og få skip fjernet på dager med høy forurensning?

— Det spørsmålet er ennå ikke avklart, sier Inge Tangerås.