– Det er meldt klart vær og stille i hele neste uke. Det er den verste kombinasjonen og fører ofte til høy luftforurensing. Derfor er vi innstilt på å bruke et såpass sterk virkemiddel som datokjøring, sier byutviklingsbyråd Henning Warloe til BA.

Ifølge avisen, har Warloe brukt fredagen sammen med beredskapsrådet for å drøfte tiltak som må iverksettes dersom det blir akutt luftforurensing i Bergen neste uke.

Datokjøring betyr i korte trekk å halvere biltrafikken gjennom å la biler med par— eller oddetall som siste siffer på bilskiltet kjøre annenhver dag.

– Datokjøring kan tidligst bli innført tirsdag 3. februar. Da er det biler med oddetall som siste siffer på bilskiltet som får lov til å kjøre. Dersom målingene tilsier det, kan datokjøringen strekke seg over flere dager, sier Warloe til BA.

Kommunen har mulighet til å innføre datokjøring på dager der luftforurensingen overskrider grenseverdiene.

Kjøreforbudet blir innført innenfor den ytre bompengeringen, men gjelder ikke bomstasjonen ved Straume bro.