Statens havarikommisjon for transport (SHT) har avdekket flere sikkerhetskritiske forhold om bord på hurtigruteskipet Nordlys.

To personer mistet livet da det begynte å brenne i skipets motorrom 15. september i år.

Havarikommisjonen har funnet en drivstoffpumpe med løse bolter om bord. Flere drivstoffrør og smøreoljerør på pumpen har brudd.

Det ble også funnet flere flater på hovedmotorene som ikke var tilstrekkelig isolerte. Målinger gjort på søsterskipet Richard With viser at disse flatene når temperaturer på rundt 270 grader under normal drift.

«Svært sannsynlig»

«De løse boltene har etter alt å dømme forårsaket sykliske spenninger og tretthetsbrudd i de overnevnte rørene, som videre har ført til drivstofflekkasje. (...) Havarikommisjonen ser det som svært sannsynlig at den overnevnte drivstofflekkasjen har nådd slike varme flater og dermed utløst brannen.», heter det i et varsel kommisjonen har sendt ut.

Drivstoffpumpen som ikke var tilstrekkelig festet var skiftet ut 12 dager før brannen.

— Alvorlig

— Vi ser alvorlig på de varslene som er kommet fra havarikommisjonen. Nå gjør vi alt vi kan gjøre på kort sikt for å hindre lignende situasjoner i fremtiden, sier kommunikasjonssjef Ragnar Norum i Hurtigruten ASA til bt.no.

Mannskapet at alle hurtigruteskipene er varslet om funnene. Det blir sjekket at samtlige drivstoffpumper sitter skikkelig fast og at varme overflater blir dekket til.

— Vi ønsker å gjøre dette skikkelig og har tatt initiativ til et møte med Det Norske Veritas. Vi er i gang med en kartlegging av de varme overflatene, men vi sitter ikke og venter på en rapport før vi gjør noe med det, sier Norum.

Nødsystemet sviktet

Systemene for hovedstrøm raskt satt ut av spill under brannen. Da skipet ble undersøket var spjeldene som sikrer lufttilgang for nødgeneratoren lukket. Motoren er trolig blitt for varm på grunn av mangel på luft til kjøling og forbrenning.

— Vi hadde testet spjeldene og visste at de ikke virket. Det var bestilt nye deler, men disse hadde ikke kommet da brannen brøt ut, sier kommunikasjonssjefen.

Skipet klarte seg uten nødgeneratoren på grunn av batterier og strøm fra land.

— Det er selvfølgelig kritisk at et nødsystem svikter. Vi har tre skip med helt likt kjølesystem for nødgeneratoren og disse blir nøye ettergått. Vi vil også se om vi finner bedre metoder for å løse dette med kjølig.

Norum mener ikke hurtigrutepassasjerene har grunn til å bekymre seg.

— Tvert imot. Vi har veldig gode rutiner for testing og vedlikehold, og disse er ytterligere forbedret nå.

Granskes i et år

Havarikommisjonen vil undersøke drivstofflekkasjene og varme overflatene nærmere. Gruppen vil også se om manglende deksler foran drivstoffsystemet på begge hovedmotorene om bord i Nordlys kan være en medvirkende årsak til brannen.

Innen et år etter brannen vil kommisjonen komme med en omfattende rapport om årsaksforhold og råd for å hindre lignende ulykker i fremtiden. Slokkingsanlegget om bord vil også bli vurdert nærmere i dette arbeidet.

LEKKASJE: Boltene til denne drivstoffpumpen var så løse at de kunne demonteres for hånd.1) Drivstoffpumpe2) Rør for retur fra pumpe3) Rør for tilførsel til pumpe4) Brudd på rør for retur5) Innfestingsbolter for drivstoffpumpe
POLITIET