— Det kan virke som byrådet har stokket kortene grundig og nedprioritert Nye Nattland skole kraftig, sier Jørund Rasdal Unneland.

Hunstad skole for hørselshemmede har i lang tid planlagt flytting av virksomheten til nybygg i tilknytning til Nattland skole. Utvidelsen av skolen har stått på A-listen i skolebrusplanen siden høsten 2006.

— Jeg mener de første planene antydet et mål om at en «Nye Nattland skole» kunne stå ferdig i 2009, sier Unneland.

Flyttet i 2007

Unneland og Yvonne Lade tok signalene i skolebruksplanen på alvor.

— Barna våre har gått i Pinnelien barnehage. Der har Bergen kommune samlet kompetansen rundt hørselshemning, sier Unneland.

— Vi har hatt utrolig gode erfaringer med tilbudet våre jenter har fått der. Da vi hørte at Hunstad skole skulle samlokaliseres med Nattland skole, var det naturlig for oss å lete etter ny bolig i det området, supplerer Yvonne Lade.

— Samlokaliseringen var faktisk ene og alene grunnen til at vi valgte Nattland.

Les saken om skolebruksplanen som familien valgte å stole på. Nå tror ikke lenger politikerne på sin egen plan.

I mars 2007 flyttet de til Nedre Nattland med sine to hørselshemmede døtre. I dag er Thea seks og Selma tre og et halvt år.

— De fleste foreldre ønsker selvsagt at barna skal gå på skole i nærmiljøet, og vår eldste datter har nå begynt på Nattland skole, sier foreldrene.

— Ønsket vårt var selvsagt å få slått to fluer i en smekk, at barna både kunne gå på skole i nærmiljøet, samtidig som kompetansen, tilretteleggingen og tilbudet rundt hørselshemninger er tilstede.

I budsjettdokumentene som ble lagt frem 15. september forslår byrådet å skyve på utvidelsen av Nattland skole til tidligst 2013.

- Viktig

«En eventuell utsettelse av byggeprosjektet på Nattland vil sannsynligvis gjøre det uaktuelt med et samarbeid med staten om samlokalisering av Hunstad og Nattland skoler», skriver byrådet i Økonomiplan 2009-2012.

— Vi føler at Statped Vest, som driver Hunstad skole, har fokus på saken. Jeg håper at dette ikke blir det endelige resultatet, sier Unneland.

Det håpet deler han med direktøren for Statped Vest, Steinar Sandstad.

— Vi opprettholder vårt ønske om en samlokalisering, sier han.

To dager etter at bybudsjettet ble fremlagt, innkalte Fylkesmannen til møte med Statped og representanter for Bergen kommune.

— Vi så på muligheten for at kommunen justerer sin innstilling i denne saken. Det er viktig for oss å få dette til, sier Sandstad. Ingen løfter fra byråden

Skolebyråd Tomas Moltu (KrF) er lite konkret i sine kommentarer:

— Jeg vil være forsiktig med å love noe, men planene er ikke endret, det er kun tidsaspektet som er endret i budsjettet, sier Moltu.

— Men dere skriver jo selv i budsjettet at samlokaliseringen sannsynligvis blir uaktuell som følge av utsettelsen.

— Det er riktig og dette kan sette det i fare. Men vi jobber videre for å se på mulighetene, sier Moltu.

Han forteller at problemstillingen er diskutert med byrådsavdeling for finans og byrådsleder Monica Mæland.

— Det er derfor vi har hatt dette møtet med Statped for å se om det likevel er mulig å hente dette inn igjen, sier skolebyråden

Nattland skole mangler nesten 2000 kvadratmeter i forhold til arealnormen. Anslått kostnad for utvidelse og rehabilitering av skolens dårlige arealer ble i skolebruksplanen anslått til 90 millioner kroner.

Det synes byrådet er for dyrt. Byrådet foreslår i stedet å sette opp midlertidige paviljonger på til sammen 700 kvadratmeter til skolestart høsten 2009.

Høvik, Tor