Julegrøten er ikke i fare, men Fridalen skole må kutte utflukter og kopiere minimalt resten av året. 100.000 kroner er skolen pålagt å spare. Årstad bydel har brukt 29 millioner for mye. Skolene må spare inn 2,2 mill. kr.

— Vi må bare spare i høst og håper inderlig på mer penger neste år, sier inspektør Jostein Holsen ved Fridalen skole.

— Når det brukes mer enn budsjettert i en bydel, må det dessverre strammes inn. Likevel vil jeg arbeide for å skaffe så mye midler som mulig til den daglige driften, sier byråd for skole Anne Gine Hestetun til Bergens Tidende. Hun appellerer til den sunne fornuft og håper innstrammingene ikke rammer barna unødig.

— Men alle trodde jo Fridalen skole nå skulle få midler til oppussing når dere nettopp tok utdanningsminister Trond Giske med dit for å orientere om sitt forslag om subsidier til milliardlån i skolen. Hvorfor er oppussing av Fridalen likevel ikke prioritert?

— Ingen har sagt at Fridalen er ute. Vi har tre store rehabiliteringsprosjekt ved skolene i Bergen. Det gjelder skolen i Eidsvåg, Fridalen og sydfløyen på Rothaugen skole. Veksten i ungdomsskolen kommer og vi håper å fullføre ett av disse rehabiliteringsprosjektene i hver periode fremover, sier Anne Gine Hestetun.