På fredag tapte staten ankesaken om hvorvidt dispensasjonen fra naturmangfoldsloven var lovlig. Dispensasjonen gjorde det mulig å bygge kraftlinjer gjennom naturreservatet Sørdalen i Bremanger kommune.

Det var i 2013 at daværende miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) gav dispensasjonen og begrunnet den med blant annet at de måtte sikre kraftforsyningen til Midt-Norge.

— Jeg ser at dommen har fått et annet utfall enn hva de rådene jeg fikk, og det jeg selv trodde var riktig. Jeg trodde avgjørelsen var i tråd med loven, sier Solhjell i dag.

Avviser press i saken

— Hvorfor fattet du det vedtaket?

— Det er to hovedgrunner til det. De juridiske rådene sa at dette var riktig vedtak, samt at det ville gi store utfordringer for kraftsituasjonen i Midt-Norge ved forsinkelser.

Solhjell avviser at han ble presset fra noen andre i regjeringen til å fatte denne avgjørelsen.

I forbindelse med at linjen ble lagt til Sørdalen i stedet for Førdedalen, som først var planen, ble det spekulert i om daværende olje- og energiminister Ola Borten Moe fikk linjen flyttet for å skåne lokale Senterparti-politikeres eiendomsinteresser.

- Må respektere dommen

— Var det en tabbe å legge linjen der du la den?

— Jeg må ha respekt for at dommen, om den er riktig, kommer til en annen konklusjon enn det vi gjorde, sier Solhjell.

Knut Elde representerte grunneierne i lagmannsretten. Han er bror til en av grunneierne. På fredag omtalte han både den nåværende og forrige regjerings håndtering av saken som myndighetsmisbruk i BT.

Han mener det er absurd at de kan vinne saken, men likevel risikere å få kraftlinjen i Sørdalen.

— I praksis har man jo ikke rettssikkerhet på den måten, sier han.

Nåværende klima- og miljøminister, Tine Sundtoft (H), har endret forskriften for naturreservatet i Sørdalen, noe som gjør den omstridte dispensasjonen overflødig, og som sannsynligvis sørger for at det blir kraftlinje i dalen uansett.