— Ikke nå igjen, tenkte Anne-Guri Johannesen da hun hørte at kommunen på nytt vurderer å stenge Helldal skole.

Gang på gang er Helldal havnet på kuttlister. Men Johannesen følte seg trygg etter forrige runde, da det ble sagt at nå skal Helldal få være i fred til det er bygget ny skole i Indre Sædal.

Med det løftet i ryggen kjøpte familien hus i Helldalssåta, 15 minutter å gå fra skolen der sønnen Svein Arne Ullebust er elev i femte klasse.

Svein Arne startet livet som skolegutt på Kringlebotn, men trivdes ikke. Foreldrene følte de fikk lite støtte fra skolen til å løse mobbeproblemene. Etter råd fra en kollega flyttet Anne-Guri Johannesen sønnen til Helldal.

— Det har jeg aldri angret på. På Helldal har de tid til ungene, og de er ikke redde for å gi dem en klem. En fantastisk skole, er attesten fra Svein Arnes mor.

Så har også lærerne og elevene ved Helldal helt andre kår enn ved andre skoler. 11 elever er det på Svein Arnes trinn. 38 elever har skolen totalt.

Nå blir det lave elevtallet brukt mot skolen. Anne-Guri Johannnesen mener skolekontoret mer bestemt skulle sendt elever fra de nye byggefeltene til Helldal i stedet for til overfylte Natland skole.

— Der synes jeg kommunen har vært for svak, sier hun.

Nedleggelsen av Helldal inngår i den såkalte skolestrukturplanen som er sendt ut på høring. Også Fridalen, Seljedalen, Tunes, Liakroken, Indre Arna og ungdomstrinnet på Eidsvåg er foreslått nedlagt. Helldal er tenkt stengt fra 2005, Indre Arna er ikke tidfestet, mens de øvrige nedleggelsene kan skje høsten 2004. Strukturplanen gir samlet en innsparing på 20 millioner kroner. Da er halvparten av det sparte beløpet tilbakeført skoleverket for å styrke kvaliteten på undervisningen, heter det i høringsutkastet.

FLYTTET TIL HELLDAL: Anne-Guri Johannesen stolte på løftene om at Helldal skal få leve og flyttet nærmere Helldal skole der sønnen Svein Arne er elev i femte klasse.<p/> FOTO: TV HORDALAND