I 2004 fikk selskapet han er medeier og styreleder i et krav fra Bergen trygdekontor om å tilbakebetale drøye 235.000 kroner for tidligere års feilutbetaling av refusjoner og egenandeler.

Ifølge psykologen selv gjelder disse refusjonene oppfølgingssamtaler etter utredninger. Den gangen var refusjonstaksten på 240 kroner for hver av de timelange samtalene.

— Saksbehandleren på trygdekontoret mente samtalene var unødvendige, og derfor sluttet vi med dem, forklarer psykologen.

Til tross for at han mente kravet var galt, ble han enig med trygdekontoret om en nedbetalingsplan. Etter planen skal pengene være tilbakebetalt innen seks måneder.

Ifølge selskapets revisor ble det i løpet av 2004 lånt ut penger til aksjonærer, noe som er strid med aksjeloven. Samme år omsatte selskapet for 2,8 millioner kroner, og gikk med et pent overskudd.