Det er Bergensia Badeland som har bedt byrådet vurdere økt utnyttelse og nye formål på tomten. Bergens Tidende har presentert planene som blant annet omfatter et parkeringsanlegg for 300 biler, bygging av 70 leiligheter og et hotell på inntil 26 etasjer.

Byråd for miljø og byutvikling mener Bergensia Badelands planer ikke kan føres videre i sin nåværende form. Det mest kontroversielle er trolig forslaget om et eget parkeringsanlegg. ByGarasjen er nærmeste nabo, og forslaget bryter med reguleringsplanen og prinsippsaken om parkeringspolitikk i Bergen.

Men også forslaget om boliger møter motstand. I saken til byrådet vises det til at Nygårdstangen er byens mest luftforurensede område og at det vil være vanskelig å etablere gode uterom. «Det anbefales derfor at boligandelen (...) holdes på et meget begrenset nivå.»

— Jeg synes det uforståelig at byrådet bare vil legge opp til en svært begrenset boligbygging. Vi vil ta kontakt umiddelbart med planmyndighetene for sammen å se på de mulighetene som finnes både når det gjelder omfang og plassering, sier Hermund Linde i Bergensia Badeland.

Han visste det ville bli trøbbel for parkeringsanlegget.

— Vi har lagt opp til en parkering som skal dekke etterspørselen for boliger, næringen og hotellgjester. Men anlegget står ikke og faller på 300 parkeringsplasser, heller ikke på et 26 etasjer hotell. Men vi oppfatter at det politiske miljøet vil gi oss anledning til å reise et høyhus på denne tomten, og er sikker på at vi skal bli enige.

Saken kommer opp for byrådet kommende onsdag.