– Åpen løsning fungerer veldig bra. Vi er veldig fornøyd, sier Jacob Mæhle og Giske Gjernes. Begge elever på 10. trinn på Hop skole.

– Vi holder oss til klassene og det er bra, sier Andreas Evensen fra 10. trinn på Skranevatnet skole.

I går var de på Rådalslien skole, på høring om baseskoler.

– Vi kan styre veldig mye selv, vi blir veldig selvstendige. Alle får hjelp, men de som er villige til å jobbe ekstra får anledning til det, sier Giske Gjernes og Jakob Mæhle.

– Jeg er veldig fornøyd og mener at det er like gode muligheter for individuelle løsninger hos oss som på skoler med åpne løsninger. Jeg tror det er bedre for de svake elevene med klasserom, sier Andreas Evensen.

Tryggere

Høringen er kommet i stand etter initiativ fra SVs medlem i oppvekstkomiteen, Simen Willgohs. Sammen med sine komitékolleger, skoleledelsen i Bergen kommune og en rekke andre fremmøtte fikk han innføring i en rekke sider ved baseskolene.

Han har tidligere tilkjennegitt sin skepsis.

– Er du mer positiv nå?

– Jeg er i hvert fall mer trygg på hva det går i, sier Willgohs.

Blant konklusjonene hans er at baseskolebegrepet er mer komplekst ivaretar flere hensyn enn mange skeptikere tror.

– Noe av det som er veldig positivt er det som ble sagt om at den privatpraktiserende læreren fjernes. At undervisningen ikke avhenger av hver enkelt lærers innsats. Det sikrer trolig at den enkelte elev får oppfølging, sier Willgohs.

Helt overbevist om at Bergen bør bygge baseskoler, er han imidlertid ikke.

– Man kan ikke slå seg til ro med dette. Skal vi bruke hundrevis av millioner eller milliarder på skoler, trenger vi å vite mer.

– Ingen trussel

Skolebyråd Tomas Moltu var ikke videre begeistret for kravet om høring da det ble fremmet i vår. Nå er tonen en ganske annen.

– Jeg er veldig glad for høringen. Det var et godt initiativ fra opposisjonen og komiteen, sier Moltu.

– Vi fikk mye relevant informasjon, fikk høre erfaringer og fikk belyst ulike sider ved fleksible løsninger i skolen.

Skolebyråden vil ikke ri noen kjepphester i spørsmålet.

– Jeg er for fleksible løsninger. Det betyr ikke at jeg er mot klasseromsløsninger, men det å kunne ha en fleksibilitet i bygget og ha et bygg som i større grad blir tilpasset brukerne, er positivt, sier Moltu.

Initiativtakeren til høringen var ikke bare fornøyd med seansen på Rådalslien skole.

– Jeg synes høringen kunne vært mer kritisk, sier Simen Willgohs.

Tomas Moltu gir Willgohs noe rett.

– Det er klart at det er synspunkter som ikke er kommet tilstrekkelig frem, sier han.

– Samtidig gir høringen en trygghet for at fleksible læringsarealer ikke utgjør noen trussel for læringen som skjer i skolen.

Hva er best, åpen løsning eller klasserom? Syng ut i kommentarfeltet!

Paul S. Amundsen